Świetlica
Rok szkolny 2020/2021:

Rok szkolny 2019/2020:
Nasze zajęcia Sensoplastyka

Rok szkolny 2018/2019:
Nasze działania w obiektywie

Rok szkolny 2017/2018:
Zajęcia tematyczne Inicjatywy świetlicy

Rok szkolny 2016/2017:
Zajęcia artystyczne Zajęcia sportowe Konkursy

Rok szkolny 2015/2016:
Zajęcia tematyczne Zajęcia ruchowe Malowanie na szkle

Rok szkolny 2014/2015:
Zajęcia programowe Zabawy podwórkowe Malujemy na szkle

Rok szkolny 2013/2014:
Zabawy na podwórku Zajęcia tematyczne Malowanie na szkle