ŚwietlicaApostolstwo wychowania jest najbardziej godne,
najszlachetniejsze, najbardziej zasługujące, najbardziej
dobroczynne, najpożyteczniejsze, najkonieczniejsze,
najbardziej naturalne, najbardziej racjonalne, o największej
wdzięczności, najprzyjemniejsze i o największej chwale.

(św. Józef Kalasancjusz)

Poprzez nauczanie i wychowanie, my nauczyciele - wychowawcy świetlicy szkolnej - staramy się kształtować człowieka we wszystkich jego wymiarach, a przez to służyć Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej.

Świetlica, jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych oraz zabiegów terapeutycznych. Praca w Świetlicy, z jednej strony wymaga dużej pomysłowości i kreatywności, z drugiej - elastyczności i otwartości na bieżące potrzeby i problemy wychowanków. Dlatego bycie wychowawcą jest powołaniem i wyzwaniem.

Nasza Świetlica to miejsce ciekawych zajęć i spotkań, miejsce tętniące życiem i przyciągające swoją rodzinną atmosferą. Nauczyciele w Świetlicy czuwają nad godziwym odpoczynkiem i zorganizowaniem uczniom wolnego czasu. Poprzez zajęcia tematyczne, zabawę i gry, uczniowie zdobywają wiedzę na temat otaczającego świata, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania oraz mają możliwość na głębszą integrację i poznanie samych siebie.

Niezwykle ważne jest dla nas - wychowawców, aby dzieci czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie.

Uczniowie przyjmowani są do Świetlicy na podstawie Kart zgłoszeń dziecka.

Świetlica Szkolna funkcjonuje w oparciu o Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.

Zespół nauczycieli świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Kontrakt, czyli świetlicowy kodeks zachowań