RekrutacjaKliknij, aby pobrać dokumenty na rok szkolny 2019/2020:

Rekrutacja       Wniosek      

Rekrutacja       Wniosek      Nasze szkoły proponują:
 • integralne wychowanie młodego człowieka: kształtowanie sfery duchowej, intelektualnej i fizycznej,
 • wysoki poziom kształcenia m. in. rozszerzony program nauczania języków obcych (j. angielski, hiszpański, niemiecki),
 • bezpieczeństwo,
 • interesujące zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań: biologiczne, polonistyczne, plastyczne, teatralne, informatyczne, historyczne, geograficzne, matematyczne, zajęcia sportowe i in.), grę na instrumentach - zajęcia indywidualne oraz w zespole instrumentalno-wokalnym dla zainteresowanych,
 • zajęcia muzealne i filmowe,
 • udział w różnych akcjach charytatywnych,
 • spotkania z zaproszonymi gośćmi,
 • miłą, rodzinną atmosferę,
 • spotkania formacyjne i imprezy integrujące dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli (Piknik szkolny, Patrocinium, Dni Kalasantyńskie, bal karnawałowy i in.),
 • bogatą ofertę kulturalną,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z terapeutą,
 • stałą opiekę psychologa.

Ponadto szkoła dysponuje salą gimnastyczną, nowoczesną pracownią komputerową, pracownią biologiczną i chemiczno-fizyczną oraz salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne.

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus - umożliwiający szybką wymianę informacji na temat postępów edukacyjnych ucznia, jego zachowania oraz aktualnych wydarzeń z życia szkoły. Ułatwia on również kontakt ze wszystkimi nauczycielami.

Na terenie szkoły znajduje się również biblioteka oraz czytelnia.

Ponadto w miarę możliwości szkoła proponuje naszym uczniom 10-tygodniowy wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Uczniowie uczestniczą tam w zajęciach w Szkole św. Józefa w Webster, zwiedzają Stany Zjednoczone (m.in. Wodospad Niagara, Nowy Jork, Boston), poznają tradycję i kulturę, ale przede wszystkim doskonalą znajomość języka angielskiego. W czasie pobytu młodzież mieszka u rodzin amerykańskich.

W miarę możliwości organizacyjnych szkoła oferuje wymianę międzynarodową młodzieży.

Uczniowie mogą także udzielać się jako wolontariusze w Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza i Stowarzyszeniu "Parafiada".