Rada RodzicówSkład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2018/2019
  1. Krzysztof Gryz (2c) – przewodniczący Rady Rodziców
  2. Aleksandra Sempruch (3b) – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  3. Iwona Słowik (8b) – skarbnik Rady Rodziców
  4. Magdalena Kamińska (5c) – zastępca skarbnika Rady Rodziców
  5. Marek Nałęcz (6a) – sekretarz Rady Rodziców

CZŁONKOWIE: Emilia Sapała (1b), Barbara Czarnecka (1c), Dorota Januszko (2a), Agnieszka Pach (2b), Bożena Godley (3a), Tomasz Różański (4a), Sylwia Górecka (4b), Anita Zakrzewska (5b), Piotr Pawlak (5c), Tomasz Wojciechowski (6b), Katarzyna Szaszkiewicz (7b), Zbigniew Suleja (8a), Rafał Marciniak (3A), Katarzyna Ingelbinc-Koper (3B)

KOMISJA REWIZYJNA: Damian Kińczyk (5a), Anna Czajkowska (7a), Łukasz Beier (1a)

Nr konta RR Szkoły Podstawowej: 64 1320 1104 3034 8334 2000 0001
RR SP Kol. Zakonu Pijarów W-wa, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa