Rada Rodziców


Zielona Szkoła 2020 - podanie o dofinansowanieSkład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021
  1. Aleksandra Sempruch (5b) – przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Magdalena Kamińska (3c) – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  3. Tomasz Banyś (5a) – skarbnik Rady Rodziców
  4. Jolanta Zielińska (2b) – sekretarz Rady Rodziców

KOMISJA REWIZYJNA: Damian Kińczyk (7a), Anna Chomiuk (7b), Tomasz Wojciechowski (8b)

Nr konta Rady Rodziców: 70 1020 1042 0000 8002 0428 5656
RR SP Kol. Zakonu Pijarów W-wa, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa