Rada RodzicówSkład RADY RODZICÓW w SZKOLE PODSTAWOWEJ
w roku szkolnym 2016/2017

  1. Tomasz Wojciechowski – przewodniczący Rady Rodziców
  2. Justyna Kwaśnik-Pajewska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  3. Iwona Słowik – skarbnik Rady Rodziców
  4. Aleksandra Sempruch – sekretarz Rady Rodziców

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ - Damian Kinczyk, Marta Chojnacka i Anna Czajkowska

CZŁONKOWIE - Anna Nasiłowska, Krzysztof Lubkiewicz, Lena Cichocka, Renata Kuske, Tomasz Różański, Sylwia Górecka, Anna Kardaszewska i Maciej Lejman

Nr konta RR Szkoły Podstawowej: 64 1320 1104 3034 8334 2000 0001
RR SP Kol. Zakonu Pijarów W-wa, ul. Gwintowa 3, 00-704 WarszawaSkład RADY RODZICÓW w GIMNAZJUM
w roku szkolnym 2016/2017

  1. Przewodniczący – Jarosław Szczepaniak (3A)
  2. Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Koper-Ingelbinck (1B)
  3. Skarbnik – Leszek Siejda (2A)
  4. Sekretarz – Rafał Marciniak (1A)

Nr rachunku Rady Rodziców Gimnazjum w Banku Pocztowym
56 1320 1104 3037 8201 2000 0001