Rada RodzicówSkład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2017/2018
  1. Krzysztof Gryz (1c) – przewodniczący Rady Rodziców
  2. Aleksandra Sempruch (2b) – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
  3. Iwona Słowik (7b) – skarbnik Rady Rodziców
  4. Jowita Szeligowska (4c) – sekretarz Rady Rodziców

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ - Damian Kińczyk (przewodniczący), Anna Czajkowska, Rafał Marciniak

CZŁONKOWIE - Dorota Januszko - 1a, Agnieszka Pach - 1b, Bożena Godley - 2a, Tomasz Różański - 3a, Sylwia Górecka - 3b, Andrzej Pawłowski - 4a, Justyna Kwasnik-Pajewska - 4b, Beata Zielińska - 5a, Tomasz Wojciechowski - 5b, Agnieszka Grzybowska - 6b, Zbigniew Suleja - 7a, Katarzyna Ingelbinc-Koper - 2B, Robert Pastwa - 3A, Leszek Siejda - 3B

Nr konta RR Szkoły Podstawowej: 64 1320 1104 3034 8334 2000 0001
RR SP Kol. Zakonu Pijarów W-wa, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa