Psycholog, pedagog


BARBARA PUSTELNIK - pedagog, terapeuta pedagogiczny

Poniedziałki 9.30- 16.30 od 12.30 w nowej szkole

Wtorki 10.00-16.00

Środy 9.00-16.00 od 12.30 w nowej szkole

Czwartki 9.30-16.30

Piątki 9.00-15.00 od 14.00 w nowej szkole

Konsultacje dla rodziców po umówieniu przez Librusa

Poniedziałki 15.45-16.30 w nowej szkole

Czwartki 15.45-16.30

ANNA SPADARZEWSKA- psycholog

opieka psychologiczna obejmuje klasy 4-8

Poniedziałki 11.00 - 16.00

Wtorki 12.00 - 16.00

Środy 10.00 - 15.00

Czwartki 8.00 - 14.00

Piątki 8.00 - 13.00

Konsultacje dla Rodziców: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Librus

SYLWIA GĄSIOROWSKA-psycholog, doradca zawodowy

opieka psychologiczna obejmuje klasy 0-1

Czwartki 9.00 - 16.00

Piątki 9.00 - 13.00

IWONA RESPOND-ZAKRZEWSKA – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

opieka psychologiczna obejmuje klasy 2-3

Godziny pracy Poniedziałki 12.00 – 15.00
Środy 9.00 – 15.00
Czwartki 8.30 – 15.30

Konsultacje dla Rodziców: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Librus

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole jest organizowana w formie:
  • zajęć dydaktyczno–wyrównawczych,
  • zajęć specjalistycznych: zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju intelektualnego, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym i wspierającym rozwój psychospołeczny uczniów (TUS),
  • zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów (na temat uzależnień, przemocy, stresu, komunikacji, asertywności i innych),
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli
  • zajęć z terapii integracji sensorycznej i terapii ręki


Poradnia opiekująca się naszą szkołą:
Poradnia psychologiczno–pedagogiczna nr 8
ul. Stępińska 6/8,
tel. 22 8411423