Psycholog, pedagog


PEDAGOG-TERAPEUTA Barbara Pustelnik
Godziny pracy:
Poniedziałki 12.00 – 16.30
Wtorki 11.00 – 16.30
Środy 11.00 – 16.00
Czwartki 11.30 – 16.00
Piątki 10.30 – 15.00
Konsultacje dla Rodziców: w Dni Kalasantyńskie 16.45 – 18.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Librus)

PSYCHOLOG Anna Spadarzewska
Godziny pracy:
Poniedziałki 11.00 – 16.00
Czwartki 11.00 – 16.00
Piątki 11.00 – 16.00


PSYCHOLOG Sylwia Frączek
Godziny pracy:
Poniedziałki 11.00 – 16.00
Wtorki 12.00 – 16.00
Środy 12.00 – 16.30
Konsultacje dla Rodziców: w Dni Kalasantyńskie 16.00 – 18.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Librus)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej szkole jest organizowana w formie:
  • zajęć dydaktyczno–wyrównawczych,
  • zajęć specjalistycznych: zajęcia reedukacyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwoju intelektualnego, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym i wspierającym rozwój psychospołeczny uczniów,
  • zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów (na temat uzależnień, przemocy, stresu, komunikacji, asertywności i innych),
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • zajęć integracyjnych dla klas zerowych,
  • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
  • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów
  • zajęć z terapii integracji sensorycznej


Poradnia opiekująca się naszą szkołą:
Poradnia psychologiczno–pedagogiczna nr 8
ul. Stępińska 6/8,
tel. 22 8411423