Projekt:

ŁĄCZY NAS TEATR - ŁĄCZY NAS SZTUKA

Szanowni Państwo, Ogłaszamy nabór do projektu międzynarodowego Łączy nas teatr - łączy nas sztuka dla VI i VII klas w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. Rekrutacja trwa od 16.09. do 1.10.2020. Karty zgłoszenia do projektu dostępne są w sekretariacie (nowa szkoła)i w załącznikach do tej wiadomości. (Prosimy o wydruk w kolorze). Po wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych kartę zgłoszenia należy oddać w zamkniętej kopercie do sekretariatu z dopiskiem Projekt łączy nas teatr... Korzyści z udziału w projekcie: - bezpłatny kurs angielskiego w szkole/on-line; - bezpłatne zajęcia teatralne w szkole/on-line; - bezpłatne zajęcia kulturowe on-line; - współtworzenie przedstawienia lub filmu ze szkołą partnerską; - wyjazd do Chorwacji albo Portugalii (16 uczniów w każdej grupie). Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia finansowane ze środków europejskich; - wzrost kompetencji kluczowych; - certyfikat wydany przez szkołę partnerską. Serdecznie zapraszamy do udziału.


Do pobrania:    karta      informacja      plakat      rekrutacja     

Link do grupy na : Facebook