Projekt:

ŁĄCZY NAS TEATR - ŁĄCZY NAS SZTUKA

Uczniowie w ramach projektu Łączy nas teatr - łaczy nas sztuka przygotowali cytaty i krótkie recenzje swoich ulubionych książek, a także ilustracje tytułów dla rówieśników w partnerskich szkołach. Przy okazji powstał ciekawy przegląd zainteresowań czytelniczych naszej grypy projektowej. Ilustracje wykonane przez uczniów powstały według ich własnego pomysłu, niektóre zdjęcia pochodzą z rodzinnych kolekcji wśród nich ulubione fotografie z pupilami, sentymentalne zdjęcia ze zdobytych szczytów, a także miłe wspomnienia z wycieczek śladami bohaterów literackich. Całość uzupełniają piękne portrety i odręcznie wykonane ilustracje, które można nazwać małymi arcydzieła sztuki. Ta inicjatywa pokazała jak wiele talentów, pomysłów i wrażliwości posiadają nasi uczniowie i jak bardzo łączy nas piękno w literaturze czy sztuce. Serdeczne podziękowania dla Rodziców za pomoc w realizacji zadania.

https://liblink.pl/SxXwomn8Wx

(link do pobrania tylko przez 6 dni)

Poniżej krótka historia uczestników projektu Łączy nas teatr - łączy nas sztuka, którzy opowiedzą o sobie i swoich pasjach. Łączy nas teatr - łączy nas sztuka Ja i moje pasje

https://liblink.pl/Q7om6J02yQ

(link do pobrania tylko przez 6 dni)

...............................................................................................................

Szanowni Państwo, Ogłaszamy nabór do projektu międzynarodowego Łączy nas teatr - łączy nas sztuka dla VI i VII klas w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach. Rekrutacja trwa od 16.09. do 1.10.2020. Karty zgłoszenia do projektu dostępne są w sekretariacie (nowa szkoła)i w załącznikach do tej wiadomości. (Prosimy o wydruk w kolorze). Po wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych kartę zgłoszenia należy oddać w zamkniętej kopercie do sekretariatu z dopiskiem Projekt łączy nas teatr... Korzyści z udziału w projekcie: - bezpłatny kurs angielskiego w szkole/on-line; - bezpłatne zajęcia teatralne w szkole/on-line; - bezpłatne zajęcia kulturowe on-line; - współtworzenie przedstawienia lub filmu ze szkołą partnerską; - wyjazd do Chorwacji albo Portugalii (16 uczniów w każdej grupie). Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia finansowane ze środków europejskich; - wzrost kompetencji kluczowych; - certyfikat wydany przez szkołę partnerską. Serdecznie zapraszamy do udziału.


Do pobrania:    karta      informacja      plakat      rekrutacja     

Link do grupy na : Facebook