Linki


Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza
ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa
tel. (22) 651 08 74
fundacja@pijarzy.pl

Wiara i Kultura - Polska Prowincja Zakonu Pijarów
ul. Pijarska 2
31-015 Kraków
tel. 012 422 17 24
fax 012 421 98 95
sekretariat@pijarzy.pl

Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie
ul. Akacjowa 5
31-466 Kraków
tel. 012/412-33-63
fax 012/413-56-36
liceum@pijarzy.pl

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu
(podstawowa, gimnazjum i liceum)
ul. Pijarska 2
99-400 Łowicz
tel. 046/837 66 10
szkola@pijarska.pl

Publiczne Gimnazjum nr 52 w Krakowie im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Dzielskiego 1
31-465 Kraków
tel. 012/413-66-44
fax 012/413-10-66
szkola@gim52.pijarzy.pl

Szkoła Podstawowa nr 45 Sióstr Pijarek im. Matki Pauli Montal
ul. Meissnera 20
31-457 Kraków
tel. 012 413 57 70
pijarki@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
(podstawowa, gimnazjum i liceum)
os. Jana III Sobieskiego 114
60 - 688 Poznań
tel. 061/823-40-41
poznan@pijarzy.pl


Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Mikołaja w Elblągu
(podstawowa i gimnazjum)
ul. Saperów 20
82-300 Elbląg
tel. 55/233 36 19
fax. 55/233 42 30
elblagpijarzy@wp.pl