Kalendarz Roku Szkolnego - 2017/2018


Pobierz wersję do wydruku:   

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

ZAKONU PIJARÓW W WARSZAWIE

DATA

WYDARZENIE

SZCZEGÓŁY, ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

4 września

(poniedziałek)

 godz. 9.00

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Msza św.; informacje organizacyjne
w kościele po Mszy św. i w klasach

5 września  (wtorek)

godz. 17.30

 

6 września (środa)

godz. 17.00

 

godz. 18.00

 

Spotkania dyrekcji
i wychowawców klas
z rodzicami w teatrze szkolnym, a następnie w klasach

Klasy I-III SP

 

 

 

 

 

Klasy IV-VII SP

 

Klasy II-III GIM

9 września

(sobota)

10.30

Święto Szkoły,

Piknik rodzinny „Peralta de la Sal-Rzym-Warszawa”

Nabożeństwo, występ dzieci z koła teatralnego, poświęcenie placu budowy, piknik środowiskowy-

odp. cała społeczność szkolna

(Dzień odpracowany za 2 maja)

10 września

(niedziela)

godz. 11.00

Ogólnopolska Jubileuszowa Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018

11.00 – 12.45 forum edukacyjne „Jak Kalasancjusz głosić, przemieniać, wychowywać”  (spotkanie w teatrze)

13.00 - Msza św. w Sanktuarium

15 września

(piątek)

godz. 12.40

Rada zatwierdzająca plan pracy szkoły;  przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

Odp. dyrekcja szkoły

25 września (poniedziałek)

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi

Koordynatorzy- p. Maciej Małagocki
i p. Rafał Świetliński

PAŹDZIERNIK

Poniedz.- piątek

od godz. 16.00

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci

Odpowiedzialni katecheci

2 października

(poniedziałek)

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński- spotkanie z gościem

Msza św.– odp.  kl. 7b  (rodzice)

Prelekcja Pozytywne inicjacje jako pomoc w wychowaniu dzieci odpornych na złe wpływy

5 października godz. 8.15

Pierwszy czwartek miesiąca

Msza św. w kościele – odp. III b

 

6 października godz. 8.15

Pierwszy piątek miesiąca

Msza św. w kościele – odp. 5b

13 października (piątek)

godz. 8.15

 

Obchody Święta Edukacji Narodowej,

Ślubowanie uczniów pierwszych klas SP

Msza św., uroczystość w teatrze,

spotkania w klasach- odp. wychowawcy klas pierwszych,

Lekcje do obiadu.

Świetlica do godz. 15.00.

13-15 października

XVII Spotkanie Młodzieży Pijarskiej
w Krakowie

Odp. o. Rafał

14-18 października

Prowincjalna pielgrzymka do Rzymu na kanonizację bł. Faustyna Migueza

27-29 października

(piątek-niedziela)

Spotkanie formacyjne Laikatu Pijarskiego w Licheniu

Koordynatorzy-  p. Katarzyna Śliwińska, o. Rafał, o. Jacek

LISTOPAD

1 listopada (środa)

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień wolny od zajęć

2 listopada

Dzień Zaduszny,

Dzień dyrektorski

Dzień wolny od zajęć

 

3 listopada

 

Dzień dyrektorski

 

Dzień wolny od zajęć

 

6 listopada

(poniedziałek)

 

godz. 18.00

Rada pedagogiczna

 

 

Dzień Kalasantyński

zebrania z rodzicami

Zatwierdzenie zmian w dokumentacji szkolnej

 

Msza św. – odp. kl. 7a (rodzice)

9 listopada

(czwartek)

godz. 8.15

 

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

Msza św.- katecheci;

Apel tematyczny, konkursy historyczne- odp. p. M. Małagocki, p. R. Świetliński;

Konkursy plastyczne- odp. p. K. Jastrzębska, p. J. Wanat-Tenerowicz,

Dekoracje- świetlica

Koordynator międzyszkolny- o. Jacek

Od około 10.30 lekcje wg planu

17-19  listopada

(piątek- niedziela)

Ogólnopolski Przegląd Teatralny Środowisk Pijarskich w Łowiczu

 

Odp. Koła teatralne – p. Beata Zaborek, p. Maria Wróbel

 

20 listopada

(poniedziałek)

godz. 9.00

VIII Ogólnopolski Konkurs Gramatyczny im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego – etap szkolny

Koord. p. Renata Makawczyk,  p. Anna Szewc; korespondencja- p. Anna Kołota; współpraca: p. Sylwia Łaniewska, p. Katarzyna Plak

27 listopada

(poniedziałek)

Patrocinium – Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza

Odp. o. Radosław, o. Rafał, p. Daniel Mackiewicz

Termin do ustalenia

Próbne egzaminy gimnazjalne w kl. III

Odp. p. Anna Ozimek

Więcej informacji po zebraniu dyrektorów w OKE

GRUDZIEŃ

Od 3 grudnia

Adwent

Poniedz.- sobota, godz. 7.00

Roraty

Odp. katecheci

1 grudnia

godz. 7.00

Pierwszy piątek –

roraty

Msza św. w kościele – odp. 5a

4 grudnia

(poniedziałek)

godz.18.00

Dzień Kalasantyński-

dzień otwarty

 

Powiadomienia o zagrożeniach oceną niedostateczną

(obecni wszyscy nauczyciele)

4-8 grudnia (pon. – piątek)

Jarmark świąteczny

Koord. p. Agnieszka Bombała, p. Katarzyna Jastrzębska i wychowawcy świetlicy

6 grudnia

(środa)

Św. Mikołaja

Spotkania z Mikołajem w klasach 1-3 SP, odp. wychowawcy klas, o. Radosław

7 grudnia

godz. 7.00

Pierwszy czwartek-

roraty

Msza św. w kościele – odp. IIIa

9 grudnia (sobota)

godz. 9.00-13.00

Adwentowy dzień skupienia

Dzień modlitewny dla pracowników pijarskich placówek- o. Jacek

 

11-15 grudnia

Pierwszy termin zaliczenia projektu edukacyjnego

Nauczyciele oddziałów gimnazjalnych

Do 21 grudnia

(czwartek)

Wystawienie ocen proponowanych

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

22 grudnia (piątek)

 

 

Jasełka

Wigilie klasowe

 

Wigilia pracowników szkół

Odp. – M. Wróbel, Monika Dufaj

Odp. wychowawcy- do godz. 11.45

 

12.30 –wigilia dla pracowników

23-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć

STYCZEŃ

4 stycznia

Pierwszy czwartek

Msza św. w kościele – odp. II b

5 stycznia

Pierwszy piątek

Msza św. w kościele – odp. 4c

6 stycznia

(sobota)

Święto Trzech Króli

Orszak Trzech Króli – odp. p. Dorota Niewierowska, p. Krystyna Foks, p. Justyna Wanat- Tenerowicz , p. Agnieszka Bombała i Rada Rodziców

11 stycznia (czwartek)

 

 

 

 

godz. 18.00

Rada klasyfikacyjna –

 

Klasyfikacja śródroczna:

 

godz.14.00- kl. 1-3

godz.15.00 - kl. 4-7 i oddziały gimnazjalne

 

Spotkania rodziców
z wychowawcami

15-28 stycznia

Ferie zimowe

 

29 stycznia

Początek drugiego półrocza

LUTY

1 lutego

godz. 8.15

Pierwszy czwartek

Msza św. w kościele – odp. IIa

2 lutego

godz. 8.15

Pierwszy piątek

Msza św. w kościele – odp. 4b

5 lutego

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński,

spotkanie z gościem

Msza św.– odp. kl. 6b (rodzice)

 

8 lutego

 

Bale karnawałowe

Kl. 1-3; 4-6;- rano

Kl. 7- oddz. gim. – po południu

Odp. Rada Rodziców, wychowawcy klas; dekoracje: świetlica, samorząd uczniowski

10 lutego

Bal karnawałowy dla rodziców i pracowników placówek pijarskich

Odp. O. Dyrektor

 

14 lutego

godz. 8.15

Środa popielcowa

Msza św. dla całej społeczności szkolnej- odp. o. Rafał

 

17 lutego

(sobota)

godz. 9.00-13.00

Wielkopostny dzień skupienia

 

Dzień modlitewny dla pracowników pijarskich placówek- o. Jacek

 

19-23 lutego

Drugi termin zaliczenia projektu edukacyjnego

Nauczyciele oddziałów gimnazjalnych

MARZEC

1 marca

(czwartek)

 

godz. 8.15

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pierwszy czwartek miesiąca       

Odp. p. Maciej Małagocki, katecheci

 

 

Msza św.- odp. kl.  7b

Obecna cała szkoła

5 marca

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński,

dzień otwarty

Msza św.– odp. kl. 6a (rodzice)

 

9 marca

(piątek)

Ogólnopolska pielgrzymka gimnazjalistów do Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży

Odp. o. Rafał, wychowawcy kl. III

 

5-7 marca

(pon.-środa)

 

Rekolekcje wielkopostne w kl.1-3

 

w kl. starszych

 

Odp. s. Zuzanna, p. Daniel Mackiewicz

 

Odp. o. Rafał, o. Radosław

 

17 marca

(sobota)

godz. 12.00

 

Finał VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im ks. Onufrego Kopczyńskiego

Odp. p. Renata Makawczyk, p. Anna Szewc;

korespondencja - p. Anna Kołota; współpraca- p. Sylwia Łaniewska, p. Katarzyna Plak

23 marca

(piątek)

Dzień języków obcych
w kl.1-3

 

Koord. p. Sylwia Nowak, współpr. Dorota Niewierowska, Maria Wróbel, Alvaro Figuero Torralba

28 marca

(środa)

Wprowadzenie do Triduum Paschalnego

Odp. p. Daniel Mackiewicz, ojcowie pijarzy

29 marca - 3 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć

KWIECIEŃ

5 kwietnia

godz. 8.15

Pierwszy czwartek miesiąca

Msza św. w kościele- odp. 7a

6 kwietnia

godz. 8.15

Pierwszy piątek miesiąca

Msza św. w kościele – odp. 4a

9 kwietnia

(poniedziałek)

Dzień Kalasantyński,

dzień otwarty

Msza św.– odp. 5 b (rodzice),

 

18-20 kwietnia (środa- piątek)

 

Egzamin gimnazjalny

Dni dyrektorskie

W tych dniach wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i kl. II oddziałów gimnazjalnych nie mają zajęć

 

25 kwietnia

(sobota)

Obchody Dnia Ziemi

 

 

Odp. p. Lidia Łukasiewicz, Ewa Grodzicka, Anna Ozimek, Kinga Lewandowska, Maria Kwasiborska

 

27 kwietnia

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Odp. p. Rafał Świetliński

27-30 kwietnia

Parafiada środowisk pijarskich

Odp. p. Radosław Dudkowski, o. Rafał Petkowicz

 

30 kwietnia

(poniedziałek)

 

Dzień dyrektorski

Dzień wolny od zajęć

MAJ

1 maja

(wtorek)

Święto Pracy

Dzień wolny od zajęć

2 maja

(środa)

Święto Flagi

 

Dzień wolny od zajęć- dzień odpracowany 9 września

3 maja

(czwartek)

 

Święto Matki Bożej Królowej Polski,

Święto Konstytucji 3. Maja

Dzień wolny od zajęć

4 maja

(piątek)

Dzień dyrektorski

Dzień wolny od zajęć

7 maja

(poniedziałek)

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński, zebrania wychowawców
z rodzicami,

Msza Św. – odp. kl. 5a (rodzice)

Powiadomienia o zagrożeniach

Obecni wszyscy nauczyciele

13 maja

(niedziela)

I Komunia Święta

 

Odp. o. Radosław, rodzice i wychowawcy

14-18 maja

Trzeci termin zaliczenia projektu edukacyjnego

Nauczyciele oddziałów gimnazjalnych

10 maja

(czwartek)

Dzień języków obcych
w kl.4-7 i oddziałach gimnazjalnych

Koord. p. Piotr Paczuski, współpr. wszyscy nauczyciele j. obcych

20 maja

(niedziela)

Rocznica I Komunii Św.

Katecheci i wychowawcy

21-25 maja

Zielone Szkoły

Odp. wychowawcy, rodzice

31 maja

Boże Ciało

Dzień wolny od zajęć

CZERWIEC

1 czerwca

(piątek)

Dzień dyrektorski

Dzień wolny od zajęć

7 czerwca

godz. 8.15

Pierwszy czwartek miesiąca

Msza św. w kościele- odp. 6a

do 1 czerwca

Wystawienie ocen proponowanych

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

4 czerwca

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński, dzień otwarty

Msza Św. – odp. 4 b (rodzice)

 

8 czerwca

(piątek)

godz. 8.15

Dzień Matki i Ojca

(kl. 1-3)

Msza św. w kościele, uroczystość szkolna w teatrze- odp. klasy 2. SP

 

18 czerwca (poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna

Klasyfikacja roczna

21 czerwca

godz. 16.00

Zakończenie roku szkolnego – oddziały gimnazjalne

Msza św.,

Uroczystość szkolna w teatrze. 

Odp. kl. II a i II b

22 czerwca

godz. 9.00

Zakończenie roku szkolnego 

Msza św.,

Uroczystość szkolna w teatrze

25 lub 26 czerwca

godz. 9.00

Rada podsumowująca

 

do 30 czerwca

Nauczyciele do dyspozycji szkoły.

Dodatkowe informacje:

·        Ustalone w kalendarium terminy mogą ulec zmianie, jeśli organizacja bieżących potrzeb będzie tego wymagała. 

·        Za dekoracje na uroczystości w klasach 1-3 (ed. wczesnoszkolna) odpowiada świetlica oraz koordynatorzy.

·        Za dekoracje na uroczystości w klasach 4-7 oraz w oddziałach gimnazjalnych odpowiada pani Justyna Wanat- Tenerowicz oraz koordynatorzy.

·        Terminy wycieczek ustalane są z wychowawcami.

·        Terminy innych wydarzeń podawane będą na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

Dni ustawowo wolne od zajęć:

Wszystkich Świętych - 1 listopada 2017 r.

Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2017 r.- 1 stycznia 2018 r.

Trzech Króli - 6 stycznia 2018 r

Ferie zimowe - 15-28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Święto Pracy - 1 maja 2018 r.,

Święto Konstytucji 3. Maja - 3 maja 2018 r.

Boże Ciało - 31 maja 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:   

2-3 listopada 2017 r. - 2 dni dyrektorskie

18-20 kwietnia 2018 r. - egzamin gimnazjalny- 3 dni dyrektorskie

30 kwietnia 2018 r. - 1 dzień dyrektorski

2 maja 2018 r.  - Święto Flagi (dzień odpracowany 9 września)

4 maja 2018 r. - 1 dzień dyrektorski

1 czerwca 2018 r. - 1 dzień dyrektorski