Kalendarz Roku Szkolnego - 2018/2019


Pobierz wersję do wydruku:   

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

ZAKONU PIJARÓW W WARSZAWIE

DATA

WYDARZENIE

SZCZEGÓŁY, ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

3 września

(poniedziałek)

 godz. 9.00

 

godz. 11.30

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

 

 

Posiedzenie rady pedagogicznej

Msza św.; informacje organizacyjne
w kościele po Mszy św. i w klasach

 

 

Zatwierdzenie zmian w dokumentacji szkolnej

5 września  (środa)

godz. 17.30

 

6 września (czwartek)

godz. 17.00

 

godz. 18.15

 

Spotkania dyrekcji
i wychowawców klas
z rodzicami w teatrze szkolnym, a następnie w klasach

Klasy I-III SP

 

 

 

 

 

Klasy IV-VIII SP

 

Klasy III GIM

 

7 września

godz. 8.15

 

godz. 10.00

Pierwszy piątek miesiąca

 

Spotkanie z majorem Lechem Rudzińskim

Msza św. w kościele – odp. 5c

 

 

Koord. Anna Kołota

9 września

(niedziela)

godz. 11.00

Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

11.00 – 12.45 forum edukacyjne Historia poza historią (spotkanie w teatrze)

13.00 - Msza św. w Sanktuarium

(Obecni uczniowie klas 6-8 SP oraz oddziałów gimnazjalnych.)

14 września

(piątek)

godz. 12.40

Rada zatwierdzająca plan pracy i plan nadzoru pedagogicznego

Odp. dyrekcja szkoły

20 września

(czwartek)

Debata przedwyborcza

Koordynatorzy- p. Maciej Małagocki
i p. Rafał Świetliński

24 września (poniedziałek)

Wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi

 

Koordynatorzy- p. Maciej Małagocki
i p. Rafał Świetliński

27-28 września

(czwartek-piątek)

Archipelag Skarbów- program profilaktyczny dla klas 7-8 oraz oddziałów gimnazjalnych

Odp. p. Anna Ozimek, wychowawcy klas, rodzice

PAŹDZIERNIK

Poniedz.- czwartek

godz. 16.00

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci

Odpowiedzialni katecheci

1 października

(poniedziałek)

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński- spotkanie z gościem

Msza św.– odp.  kl. 8b  (rodzice)

4 października godz. 8.15

Pierwszy czwartek miesiąca

Msza św. w kościele – odp. III b

 

5 października godz. 8.15

Pierwszy piątek miesiąca

Msza św. w kościele – odp. 5b

5-7 października

(piątek-niedziela)

(1.   termin)

Spotkanie formacyjne Laikatu Pijarskiego w Niepokalanowie

Koordynatorzy-  p. Katarzyna Śliwińska, o. Jacek

12-14 października

XVIII Spotkanie Młodzieży Pijarskiej w Krakowie

Odp. o. Rafał

12 października (piątek)

godz. 8.15

 

Obchody Święta Edukacji Narodowej,

Ślubowanie uczniów pierwszych klas SP

Msza św. (o. Radosław) , uroczystość w teatrze, spotkania w klasach- odp. wychowawcy klas pierwszych,

(Po uroczystości lekcje bez zmian, kl. 1. mogą świętować z rodzicami w domu.)

14 października

(niedziela)

Święto Edukacji Narodowej

LISTOPAD

1 listopada (czwartek)

Dzień Wszystkich Świętych

Dzień wolny od zajęć

2 listopada

(piątek)

 

Dzień Zaduszny

Dzień dyrektorski-dzień wolny od zajęć

5-9 listopada

(poniedziałek-piątek)

Szkolne obchody 100-lecia Niepodległości

 

 

 

Koordynatorzy: p. Joanna Frąckiewicz, p. M. Małagocki, p. R. Świetliński;

Msza św.- o. Radosław;

konkursy historyczne- odp. p. M. Małagocki, p. R. Świetliński;

konkursy polonistyczne- zespół polonistek;

Konkursy plastyczne- odp. p. K. Jastrzębska, p. J. Wanat-Tenerowicz,  

Dekoracje- świetlica

Koordynator międzyszkolny- o. Jacek

5 listopada

(poniedziałek)

godz. 17.00

 

 

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński

 

Wieczór pieśni patriotycznych

 

 

 

 

 

Msza św. – odp. kl. 8a (rodzice)

23-25 listopada

(piątek-niedziela)

(2.   termin)

Spotkanie formacyjne Laikatu Pijarskiego w Hebdowie

Koordynatorzy-  p. Katarzyna Śliwińska, o. Jacek

16-18  listopada

(piątek- niedziela)

Ogólnopolski Przegląd Teatralny Środowisk Pijarskich w Łowiczu

 

Odp. Koła teatralne

 

19 listopada

(poniedziałek)

godz. 9.00

IX Ogólnopolski Konkurs Gramatyczny im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego – etap szkolny

Odp. p. Renata Makawczyk,  p. Anna Szewc;

Korespondencja: p. Anna Kołota; współpraca: p. Sylwia Łaniewska, p. Maja Piórkowska

27 listopada (wtorek)

 

Patrocinium – Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza

Jubileusz 25-lecia Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie;

Poświęcenie nowego budynku szkolnego

Odp. dyrekcja, komitet organizacyjny

o. Rafał

Terminy do ustalenia

Próbne egzaminy gimnazjalne w kl. III;

 

Próbne egzaminy ósmoklasisty

Odp. p. Anna Ozimek

Więcej informacji po zebraniu dyrektorów w OKE

 

GRUDZIEŃ

Od 2 grudnia

Adwent

 

Poniedz.- sobota, godz. 7.00

 

Roraty

 

Odp. katecheci

6 grudnia

godz. 7.00

Pierwszy czwartek-

roraty

Msza św. w kościele – odp. III a

6 grudnia

(czwartek)

Mikołajki

Spotkania z Mikołajem w klasach 1-3 SP, odp. wychowawcy klas, p. Daniel Mackiewicz

7 grudnia

godz. 7.00

Pierwszy piątek-

roraty

Msza św. w kościele – odp. 5a

8 grudnia  (sobota)

godz. 9.00-13.00

Adwentowy dzień skupienia

Dzień modlitewny dla pracowników pijarskich placówek w Warszawie - o. Jacek

10 grudnia

(poniedziałek)

godz.18.00

Dzień Kalasantyński-

dzień otwarty

(obecni wszyscy nauczyciele)

Msza św. – odp. kl. 7b (rodzice) Powiadomienia o zagrożeniach oceną niedostateczną- Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

10-14 grudnia

(pon. – piątek)

Jarmark świąteczny

Koord. p. Agnieszka Bombała, p. Katarzyna Jastrzębska i wychowawcy świetlicy

21 grudnia (piątek)

 

 

Jasełka

Wigilie klasowe

 

 

Wigilia pracowników szkół

Odp. – koło teatralne prowadzone przez p. Beatę Zaborek

Odp. wychowawcy- do godz. 11.45

 

12.30 –wigilia dla pracowników

23-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć

STYCZEŃ 2019

3 stycznia

Pierwszy czwartek

Msza św. w kościele – odp. 8b

4 stycznia

Pierwszy piątek

Msza św. w kościele – odp. 4c

Do 4 stycznia

Wystawienie ocen proponowanych

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

6 stycznia

(niedziela)

Święto Trzech Króli

Orszak Trzech Króli – odp. p. Dorota Niewierowska, p. Krystyna Foks, p. Justyna Wanat- Tenerowicz , p. Agnieszka Bombała i Rada Rodziców obu szkół

17 stycznia (czwartek)

 

 

 

godz. 18.00

Rada klasyfikacyjna – szkoła podstawowa, godz.13.10

godz.14.10

Klasyfikacja śródroczna:

 

kl. 1-3

kl. 4-8 i oddziały gimnazjalne

 

Spotkania rodziców z wychowawcami

19 stycznia

Bal karnawałowy dla rodziców i pracowników placówek pijarskich

 

Odp. O. Dyrektor

 

21 stycznia

(poniedziałek)

Bale karnawałowe

SP – rano

GIM – po południu

Odp. Rada Rodziców, wychowawcy klas; dekoracje: świetlica, samorząd uczniowski

21 stycznia

 

Początek drugiego półrocza

25 stycznia

(piątek)

godz. 8.15

Dzień Babci i Dziadka

(kl. 1-3)

Msza św., spotkanie w teatrze i w salach lekcyjnych- odp. kl. 3. SP

28 stycznia- 10 lutego

Ferie zimowe

 

LUTY

28 lutego

Tłusty czwartek

 

o. Dyrektor

 

MARZEC

1 marca

(piątek)

 

godz. 8.15

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pierwszy piątek miesiąca       

Odp. p. Rafał Świetliński, p. Anna Kołota,

 

Msza św.- odp. kl.  8a

Obecna cała szkoła

4 marca

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński,

spotkanie z gościem

Msza św.– odp. kl. 7a (rodzice)

 

6 marca

godz. 8.15

Środa popielcowa

Msza św. dla całej społeczności szkolnej- odp. o. Radosław

 

(Termin do ustalenia)

Dzień języków obcych w kl. 1-3

Odp. p. Ewa Lorek

8 marca

(piątek)

Ogólnopolska pielgrzymka gimnazjalistów do Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży

Odp. o. Rafał, wychowawcy kl. III

 

Termin do ustalenia

 

Rekolekcje wielkopostne w kl.1-3

 

w kl. starszych

 

Odp. s. Zuzanna, p. Daniel Mackiewicz

 

Odp. o. Rafał, o. Radosław

16 marca

(sobota)

godz. 12.00

 

Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego im ks. Onufrego Kopczyńskiego

Odp. p. Renata Makawczyk, p. Anna Szewc;

korespondencja - p. Anna Kołota; współpraca- p. Sylwia Łaniewska, p. Maja Piórkowska

30 marca

 (sobota)

godz. 9.00-13.00

Wielkopostny dzień skupienia

Dzień modlitewny dla pracowników pijarskich placówek w Warszawie - o. Jacek

KWIECIEŃ

1 kwietnia

(poniedziałek)

Dzień Kalasantyński,

dzień otwarty

Msza św.– odp. 6b (rodzice),

 

4 kwietnia

godz. 8.15

Pierwszy czwartek miesiąca

Msza św. w kościele- odp. 7b

5 kwietnia

godz. 8.15

Pierwszy piątek miesiąca

Msza św. w kościele – odp. 4b

10-12  kwietnia

(środa-piątek)

 

 

Egzamin gimnazjalny

 

 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze bez zmian w kl. 1-8

15-17  kwietnia

(poniedziałek- środa)

Egzamin ósmoklasisty

Dni dyrektorskie

W tych dniach uczniowie kl. 1-7 szkoły podstawowej oraz oddziały gimnazjalne nie mają zajęć dydaktycznych

 

18 – 23 kwietnia

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

25 kwietnia

(czwartek)

 

Obchody Dnia Ziemi

 

 

Odp. p. Lidia Łukasiewicz, Ewa Grodzicka, Anna Ozimek, Kinga Lewandowska, Maria Kwasiborska, o. Rafał

26-30 kwietnia

Parafiada środowisk pijarskich w Krakowie

Odp. p. Radosław Dudkowski, o. Rafał Petkowicz

29-30 kwietnia

Dni dyrektorskie

Dni wolne od zajęć

MAJ

1 maja

(środa)

Święto Pracy

Dzień wolny od zajęć

2 maja

(czwartek)

Święto Flagi

 

Dzień wolny od zajęć- dzień dyrektorski

3 maja

(piątek)

 

Święto Matki Bożej Królowej Polski,

Święto Konstytucji 3. Maja

Dzień wolny od zajęć

6 maja

(poniedziałek)

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński, zebrania wychowawców
z rodzicami

Msza Św. – odp. kl. 6a (rodzice)

Powiadomienia o zagrożeniach

Obecni wszyscy nauczyciele

6 maja

(poniedziałek)

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Odp. p. Maciej Małagocki, p. Maja Piórkowska

12 maja

(niedziela)

godz. do ustalenia

I Komunia Święta

 

Odp. o. Radosław, rodzice i wychowawcy

16 maja

(czwartek)

 

Dzień języków obcych kl. 4-8 i III gimn.

 

Odp. wszyscy językowcy; koord. p. Piotr Paczuski, p. Ewa Lorek

 

19 maja

(niedziela)

godz. 11.00

Rocznica I Komunii Św.

Katecheci i wychowawcy

20-24 maja

Zielone Szkoły

Odp. wychowawcy, rodzice

31 maja

(piątek)

godz. 8.15

Dzień Rodziny

(Dziecka, Mamy, Taty)

Msza św. w kościele, uroczystość szkolna w teatrze- odp. klasy 2. SP, RR

CZERWIEC

3 czerwca

godz. 18.00

Dzień Kalasantyński, dzień otwarty

Msza Św. – odp. 5c (rodzice)

 

do 3 czerwca

Wystawienie ocen proponowanych

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

6 czerwca

godz. 8.15

Pierwszy czwartek miesiąca

Msza św. w kościele- odp. 7a

7 czerwca

godz. 8.15

Pierwszy piątek miesiąca

Msza św. w kościele- odp. 4a

13 czerwca (czwartek)

Rada klasyfikacyjna-

Klasyfikacja roczna

Termin do ustalenia

Pożegnanie gimnazjalistów/ ósmoklasistów

Odp. kl. 7 a i 7 b, wychowawcy, nauczyciele

19 czerwca

godz. 16.00

Zakończenie roku szkolnego – oddziały gimnazjalne

Msza św.,

Uroczystość szkolna w teatrze. 

Odp. kl. 7 a i 7 b, wychowawcy, nauczyciele

20 czerwca

Boże Ciało

Dzień wolny od zajęć

21 czerwca

godz. 8.15

Zakończenie roku szkolnego 

Msza św.,

Uroczystość szkolna w teatrze

21 czerwca

godz. 12.00

Rada podsumowująca

 

do 28 czerwca

Nauczyciele do dyspozycji szkoły

 

·        Za dekoracje na uroczystości w klasach 1-3 odpowiada świetlica oraz koordynatorzy.

·        Za dekoracje na uroczystości w kl. 4-8 oraz oddziałach gimnazjalnych odpowiada pani Justyna Wanat- Tenerowicz oraz koordynatorzy.

·        Ustalone w kalendarium terminy mogą ulec zmianie, jeśli organizacja pracy będzie tego wymagała. 

·        Terminy wycieczek ustalane są z wychowawcami.

·        Terminy innych wydarzeń podawane będą na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

Dni wolne:

1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych

23-31 grudnia- zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia – 10 lutego – ferie zimowe

18 – 23 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

1 maja (środa) – Święto Pracy

3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja

20 czerwca – Boże Ciało

 

Dni dyrektorskie:

2 listopada – Dzień Zaduszny

15-17 kwietnia – egzaminy ósmoklasisty

29-30 kwietnia

2 maja ­– Święto Flagi RP