Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. o. Onufrego Kopczyńskiego


IX edycja 2018/2019
Test finałowy - wersja A
Test finałowy - wersja B
16 marca 2019 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego i Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza odbędzie się finał IX Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego.

Program wydarzenia:
- od 10.00 rejestracja uczestników,
- 11.45 spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów i Prezesem Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka – o. Bogdanem Dufajem,
- 12.00 - 13.00 finał konkursu.

Uczestników prosimy o zabranie ważnych legitymacji szkolnych.

Uczestnicy FINAŁU
Klucz odpowiedzi testu szkolnego - POPRAWIONY
Klucz odpowiedzi testu szkolnego - Sprostowanie
Zgoda rodziców-opiekunów
Regulamin
Karta zgłoszeniowa
Protokół organizacji etapu szkolnego