Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. o. Onufrego Kopczyńskiego


VIII edycja 2017/2018
Komunikat komisji konkursowej
Lista laureatów i finalistów VIII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego - GIMNAZJUM
Lista laureatów i finalistów VIII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego - SZKOŁA PODSTAWOWA
Wyniki VIII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego - GIMNAZJUM
Wyniki VIII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego - SZKOŁA PODSTAWOWA
Test finałowy - GIMNAZJUM
Test finałowy - SZKOŁA PODSTAWOWA
17 marca 2018 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego i Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza odbędzie się finał VIII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego.

Program wydarzenia:
- od 10.00 rejestracja uczestników,
- 11.45 spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów i Prezesem Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka – o. Bogdanem Dufajem,
- 12.00 - 13.00 finał konkursu.

Uczestników prosimy o zabranie ważnych legitymacji szkolnych.

Uczestnicy FINAŁU - SZKOŁA PODSTAWOWA
Uczestnicy FINAŁU - GIMNAZJUM
Klucz odpowiedzi testu szkolnego - SZKOŁA PODSTAWOWA
Klucz odpowiedzi testu szkolnego - GIMNAZJUM
Test szkolny - SZKOŁA PODSTAWOWA
Test szkolny - GIMNAZJUM
Zgoda rodziców-opiekunów
Regulamin
Karta zgłoszeniowa
Protokół organizacji etapu szkolnego