Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. o. Onufrego Kopczyńskiego


VI edycja 2015/2016
W sobotę 7 maja 2016 o godz. 10:00 – Wręczenie nagród laureatom i finalistom VI Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (obok naszej szkoły)
Po wręczeniu nagród zapraszamy wszystkich na nasze Święto Szkoły [Program]
Lista laureatów i finalistów VI Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego - GIMNAZJUM
Lista laureatów i finalistów VI Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego - SZKOŁA PODSTAWOWA
Wyniki VI Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego - GIMNAZJUM
Wyniki VI Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego - SZKOŁA PODSTAWOWA
19 marca 2016 r. (sobota) o godz. 12:00 w siedzibie Szkół Pijarskich w Warszawie (ul. Gwintowa 3) - odbędzie się FINAŁ VI Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW - od 10:00 do 11:45. Prosimy o punktualne przybycie.
Uczestnicy FINAŁU - SZKOŁA PODSTAWOWA
Uczestnicy FINAŁU - GIMNAZJUM
Klucz odpowiedzi testu szkolnego - SZKOŁA PODSTAWOWA
Klucz odpowiedzi testu szkolnego - GIMNAZJUM
Test szkolny - SZKOŁA PODSTAWOWA
Test szkolny - GIMNAZJUM
Zgoda rodziców-opiekunów
Regulamin
Karta zgłoszeniowa
Protokół organizacji etapu szkolnego