Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. o. Onufrego Kopczyńskiego


XI edycja 2020/2021

Drodzy Sympatycy Pijarskiego Konkursu Gramatycznego!

W związku z sytuacją epidemiologiczną XI Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. o. Onufrego Kopczyńskiego nie odbedzię się.

Miłośnikow nauki o języku zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

Organizatorzy

Zgoda rodziców-opiekunów
Regulamin
Karta zgłoszeniowa
Protokół organizacji etapu szkolnego