Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017


Szkoła Podstawowa:

Regulamin [PDF]
Statut [PDF]
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania [PDF]

Gimnazjum:

Regulamin [PDF]
Statut [PDF]
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania [PDF]