Aktualności

04.02.2020

Sukcesy polonistyczne w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole odbyło się wiele konkursów polonistycznych, w których uczniowie zdobyli nagrody i wyróżnienia.

Do najważniejszych sukcesów należą:
- wyróżnienie dla ucznia kl. IIIb Józefa Januszko w XVII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej Usłysz, Panie, moje słowa;
- zakwalifikowanie się uczennicy kl. VIIIa Zuzanny Jamroziak do etapu wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego;
- zakwalifikowanie się ucznia kl. VIIIb Jana Grzybowskiego do finału X Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. o. Onufrego Kopczyńskiego;
- zdobycie I miejsce przez ucznia kl. VIIIb Jana Grzybowskiego i III miejsca przez uczennicę kl. VIa Klementynę Vogtt w Konkursie Recytatorskim Warszawa Lirycznie;
- zdobycie tytułu finalisty przez uczennicę kl. VIa Hannę Mill i ucznia kl. Va Lucjana Napieralskiego w Konkursie Recytatorskim Warszawa Lirycznie;
- zdobycie tytułu laureata przez uczennicę kl. Vc Paulinę Lejman (7.miejsce) i uczennicę kl.Va Antoninę Kozerę (9.miejce) w Ogólnopolskim Teście z Języka Polskiego MULTITEST;
- zdobycie wyróżnień przez Annę Bucior z kl. IVa (14.miejsce), Kazimierza Buciora z kl. Va (14. miejsce), Emilię Chmielewską z kl. VIa (14. miejsce), Dominikę Lejman z kl. VIa (15. miejsce) w Ogólnopolskim Teście z Języka Polskiego MULTITEST;
- zakwalifikowanie się przez ucznia kl. Va Pawła Babika i ucznia kl. VIc Jana Lewanderskiego do finału XVI Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego pod hasłem: Wyobraźnia bez granic –„Felix, Net i Nika”;
- zdobycie tytułu laureata przez Kazimierza Buciora (kl. Va), Pawła Babika (kl. Va), Gabrielę Górecką (kl. Vb), Rozalię Kulbabińską (kl. VIb) w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Zespół polonistyczny:
Anna Kołota
Sylwia Łaniewska
Renata Makawczyk
Maja Malejka
Anna Szewc