Aktualności

18.12.2019

Warsztaty naukowe kl. 5b w BIOCENIE

W dniu 10.12.2019 roku wybraliśmy się na wycieczkę do BioCentrum Edukacji Naukowej. Znajduje się ono w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Celem warsztatów pt. "Zielone fabryki słodyczy" było poznanie odpowiedzi na pytania: dlaczego rośliny są zielone, czy możemy je nazwać fabrykami słodyczy, które produkty zawierają najwięcej skrobi?

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, w jaki sposób rośliny produkują cukier oraz dlaczego możemy je nazwać zielonymi fabrykami słodyczy. Oglądaliśmy aparaty szparkowe pod mikroskopem, przeprowadzaliśmy eksperymenty, podczas których dowiedzieliśmy się, które z owoców zawierają najwięcej glukozy, jaką rolę pełni skrobia, które owoce, warzywa i części roślin zawierają jej najwięcej.

Dowiedzieliśmy się, że rośliny są organizmami samożywnymi (autotrofami), które potrafią wytwarzać pokarm z wody, dwutlenku węgla przy udziale energii słonecznej. Autotrofami są też niektóre bakterie, glony oraz sinice. Poznaliśmy rośliny pasożytnicze i półpasożytnicze. Rozmawialiśmy też o procesie fotosyntezy i czynnikach wpływających na jej przebieg.

Przeprowadzaliśmy bardzo ciekawe doświadczenia. Pierwszym doświadczeniem było sprawdzanie poziomu glukozy w owocach. W drugim poznaliśmy enzymy trawienne, które katalizują reakcje rozkładu skrobi. W trzecim doświadczeniu przy udziale odczynników chemicznych badaliśmy, w których produktach spożywczych jest najwięcej skrobi.

Ta wycieczka była bardzo interesująca, mogliśmy w ciekawy sposób uczyć się o świecie roślin.

tekst: Zosia Gąsowska i Maria Paczuska
zdjęcia: Lidia Łukasiewicz, Teresa Kołodziej