Aktualności

12.12.2019

Barbórka w Warszawie, kl. 1b i 3a

Barbórka, czyli tradycyjny Dzień Górnika obchodzony jest 4 grudnia, ale nie tylko na Górnym Śląsku, lecz również w innych regionach. Wówczas świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu oraz wód leczniczych i termalnych.

Klasy 1b i 3a, dzięki zaproszeniu Mamy naszych uczniów, p. Moniki Zakrzewskiej, najpierw wybrały się na uroczystą Mszę św. do Kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika na warszawskiej Woli w intencji wszystkich górników, a następnie udały się na pyszny poczęstunek.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie części obszaru Gazowni Warszawskiej przy ulicy Kasprzaka 25, powstałej w końcu 1888 roku. Niegdyś był to główny zakład gazowniczy, produkujący gaz dla całej Warszawy. W tej chwili, jest to jeden z najlepiej zachowanych kompleksów zabytkowej architektury przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku. Część budynków zbudowano tutaj z czerwonej cegły i to najbardziej charakterystyczny element wizualny zabudowań.

Uczniowie zatem mogli zobaczyć m.in. Muzeum Gazownictwa z zewnątrz, które mieści się w dawnym budynku aparatowni i tłoczni gazu, wieżę ciśnień, zabytkową sprężarkę tłokową, budynki produkcyjne, dwa zbiorniki na gaz, bardzo rzadką już w Warszawie latarnię gazową czy tablicę pamiątkową ku czci poległych pracowników Gazowni.

Następnie odbyło się również wspólne spotkanie z górnikiem, który przedstawił sylwetkę św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy górników. Pokazał też uczniom mundur górniczy i omówił jego symbolikę, a ponadto opowiedział o wydobyciu różnorakich złóż w Polsce (m.in. ropy, gazu, cynku, miedzi) i co z nich jest produkowane.

Na koniec, wszyscy uczestnicy wycieczki zostali bogato obdarowani prezentami, nawiązującymi do tematyki górnictwa, w tym czapkami górników. Serdecznie dziękujemy za to zaproszenie!

Aleksandra Żelazowska