Aktualności

26.09.2019

X Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny

Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie oraz Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w X Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym im. o. Onufrego Kopczyńskiego.

Cele konkursu: - Rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki - o. pijara Onufrego Kopczyńskiego - Popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego - Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł - Promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych - Rozwijanie uzdolnień humanistycznych - Ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji

Zakres konkursu obejmuje szeroko pojętą dziedzinę – naukę o języku (w tym gramatyka, ortografia i interpunkcja) i adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W finale konkursu sprawdzona zostanie także wiedza na temat życia i działalności autora pierwszej polskiej gramatyki - Onufrego Kopczyńskiego. Sugerowane źródła informacji o O. Kopczyńskim: Internet, Bogdziewicz Henryk „Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia” - Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Nauczyciele poloniści ze szkół zainteresowanych udziałem w konkursie przesyłają pocztą tradycyjną karty zgłoszeniowe - deklaracje udziału w konkursie do 31 października 2019 roku.

Więcej informacji...

Renata Makawczyk