Aktualności

14.11.2018

All Saints' Day a Halloween

Krótkie wprowadzenie:

Powszechnie Halloween jest kojarzone z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, dlatego postanowiłam podjąć ten temat. Z jednej strony chciałabym spojrzeć na niego jako nauczycielka wyżej wymienionego języka, z drugiej zaś - jako chrześcijanka, katoliczka. Moim zamiarem było ukazać różnice pomiędzy świętowaniem jednego i drugiego zwyczaju.

O co w tym wszystkim chodzi? Czy Halloween ma coś wspólnego z Dniem Wszystkich Świętych? Bądź Dniem Zadusznym?

Niestety jedynie jego dosłowne tłumaczenie, Halloween, inaczej nazywane All Hallows Eve (Wigilia Dnia Wszystkich Świętych), przywodzi na myśl chrześcijańskie tradycje i zwyczaje. W rzeczywistości jednak wywodzi się ono z celtyckiego, pogańskiego święta Samhain, które z Irlandii zostało przeniesione do Stanów Zjednoczonych, a później do Europy. Kojarzone jest ono z czaszkami, wampirami, dyniami i dobrą zabawą. A czym jest dla katolików Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny? To czas zadumy, refleksji i modlitwy, zastanowienia się nad swoim życiem, oddania czci i szacunku zmarłym, przypomnienie, dokąd zmierzamy. Istotne jest moim zdaniem, by dzieci były świadome tego, że mają orędowników w NIEBIE (patronów, związanych z ich imieniem chrzcielnym), by mogły skupić się na postaciach dobrych - takich, które już osiągnęły zbawienie. Stąd właśnie zrodził się pomysł naszych emblematów. Za oryginalną, ekscentryczną lub przerażającą postać przebrać można się w karnawale. W czasie, kiedy przypadają narodowe tradycyjne święta, starajmy się natomiast kultywować polską tradycję. Nie pozwólmy także i na to, aby w dziecięcych umysłach zacierała się granica między dobrem a złem. To od nas zależy jak dzieci będą postrzegać świat, ku jakim wartością będą się skłaniać.

Podziękowania

Dziękuję za Państwa zaangażowanie, za serce, które Państwo włożyli w poszukiwania informacji na temat świętych, za każdą przeprowadzoną rozmowę, jak również dziękuję za wsparcie katechetom. Ufam, że była to świetna przygoda, która pobudziła dzieci do refleksji. Do dziś dzieci zupełnie całkiem niespodziewanie zaskakują mnie jakąś informacją na temat świętego.

Niech zatem święci patronowie towarzyszą nam i dzieciom każdego dnia.

Ewa Lorek

A oto wynik Państwa i dzieci zaangażowania: