Aktualności

26.02.2018

Spotkanie z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem i wolontariuszami z kwatery „Ł”, czyli miejsca, gdzie polegli nauczają żyjących.

19 lutego w naszej szkole odbyła się niezwykła lekcja historii. W ramach przygotowań do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odwiedził nas profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pełniący obowiązki Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji wraz z wolontariuszami. Goście zaprezentowali materiały zdjęciowe z prac poszukiwawczych, opowiedzieli o czarnych czasach okresu stalinowskiego i z pasją opowiadali, jaki wpływ miała na nich praca w ramach wolontariatu.

„Łączka”, która miała być miejscem hańby i zapomnienia stała się źródłem siły, nadziei i wiary wolnego narodu polskiego. Żołnierze Wyklęci stali się wzorem dla młodych, dla nas. Ich ideały, bo za nie zginęli, będą przyświecały następnym pokoleniom Polaków. „Wrzucili Ich do dołów, a nie wiedzieli, że staną się ziarnem” - te słowa przytoczone przez jednego z wolontariuszy zapadną nam na zawsze w pamięć.

Maciej Małagocki