Aktualności

29.01.2018

Lekcja w Muzeum Narodowym, 3B gimnazjum

W piątek 12 stycznia nasza klasa 3B gimnazjum była w Muzeum Narodowym na lekcji muzealnej pt.: „Galeria kontrastów, lata 1914-1939”. Nasz przewodnik zaczął lekcję od pytania, czym według nas jest nowoczesność. W odpowiedzi padły słowa takie jak: nowość, ciekawość, postęp, nieszablonowość itp. Otrzymaliśmy karty pracy z informacjami i pytaniami na temat kierunków w sztuce, które rozwinęły się w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Razem z przewodnikiem poszliśmy do pierwszego obrazu, przy którym się zatrzymaliśmy. Był to obraz Leona Chwistka „Miasto Fabryczne” z 1920 roku. Na podstawie tego dzieła rozmawialiśmy na temat futuryzmu- awangardowego kierunku w sztuce. Następnie przewodnik pokazał nam obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza czyli Witkacego „Kompozycja fantastyczna”. Obraz ten jest przykładem formizmu, kierunku w sztuce czerpiącego inspirację z dokonań kubizmu, ekspresjonizmu i futuryzmu oraz sztuki ludowej. Dalszą częścią naszego zwiedzania był obraz Mieczysława Szczuki „Autoportret". Rozmawialiśmy przy tym obrazie o kubizmie, kierunku w sztuce, który odrzuca reguły perspektywy i geometrycznie uproszcza elementy kompozycji. Następnie zobaczyliśmy płaskorzeźbę „ Ołtarz Bożego Narodzenia” wykonaną przez Jana Szczepkowskiego. Artysta przedstawił Marię z Dzieciątkiem w asyście siedmiu aniołów. U jej bosych stóp oddają pokłon wół i osiołek. Cała scena jest ukazana w uproszczonej i zgeometryzowanej formie z doskonałym wykorzystaniem naturalnej struktury drewna sosnowego, z którego został wykonany ołtarz. Chociaż nie ukazano bezpośrednio stajenki, jest ona widoczna przez trójkątną formę i drewniane gonty. Jest to przykład sztuki dekoracyjnej inspirowanej sztuka ludową. Potem na chwilę zatrzymaliśmy się przy obrazie Zofii Stryjeńskiej „Lipiec-sierpień". Zobaczyliśmy też obraz „Mechanofaktura" Henryka Berlewica, czołowego przedstawiciela awangardowej abstrakcji geometrycznej w Polsce.

Po zakończeniu lekcji mogliśmy samodzielnie zwiedzać muzeum.

Uważam, że to była bardzo ciekawa i interesująca wycieczka.

tekst: Maria Pisarska
zdjęcia: Bożena Popielarczyk