Aktualności

12.12.2017

Klasa 2B z wizytą w Sejmie RP

W październiku klasa 2B pojechała z wizytą do Sejmu RP na zajęcia zorganizowane przez Wszechnicę Sejmową – biuro edukacyjne Kancelarii Sejmu.

Najpierw zwiedziliśmy budynek sejmowy, a następnie wysłuchaliśmy krótkiego wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.

Najciekawszym punktem programu było chyba jednak to co czekało nas na zakończenie, czyli obserwacja obrad z galerii Sali Posiedzeń Sejmu.

Mieliśmy szczęście, bo trafiliśmy na debatę o sytuacji lekarzy rezydentów w naszym kraju. Jak wiemy była to bardzo dynamiczna i żywiołowa dyskusja. Rozmówcy próbowali w sposób emocjonalny przekonać słuchaczy do swojego zdania.

Całość wyprawy pewno była dla nas nowym doświadczeniem.

Piotr Paczuski
Wychowawca 2B GIM