Aktualności

13.11.2017

V Święto Laikatu Pijarskiego, Licheń Stary, 27–29 października 2017 r.

W spotkaniu uczestniczyło 160 reprezentantów dzieł pijarskich z Bolesławca, Jeleniej Góry, Łowicza, Katowic, Poznania, Elbląga, Bolszewa, Warszawy, Krakowa, Rzeszowa oraz Szczuczyna (Białoruś).

Celem naszego świętowania było dziękczynienie Panu Bogu za 400 lat istnienia Zakonu i 250 rocznicę kanonizacji jego Założyciela św. Józefa Kalasancjusza, a także wymiana doświadczeń osób świeckich i konsekrowanych.

Każdego dnia uczestniczyliśmy w Jutrzni, Mszy św. i konferencjach, nawiązujących do hasła tegorocznego święta „Głosić, przemieniać, wychowywać”. Kolejno konferencje głosili o. Piotr Różański, o. Tomasz Abramowicz i o. Wojciech Wojda.

W sobotnie popołudnie uczestnicy mogli zwiedzić Bazylikę Mniejszą w Licheniu, kościół św. Doroty, tutejszą Golgotę, a także poznać historię objawień Matki Bożej w Lesie Grąblińskim. Po południu celebrowaliśmy uroczyste przyjęcie kolejnych osób do Bractwa Szkół Pobożnych, a zakonnicy, którzy wraz z nami uczestniczyli w święcie, odnowili swoje śluby zakonne. Wieczorem wszyscy bawili się na kostiumowym Balu Wszystkich Świętych.

W niedzielę uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Józefa Matrasa SP.. Na zakończenie współpracownikom pijarskim szczególnie oddanym służbie dzieciom, zostały rozdane nagrody ("Kalasancjusz z dzieckiem" i "Sapere auso pro Professoribus").

Katarzyna Śliwińska