Aktualności

02.10.2017

Różaniec rodziców za dzieci

Organizujemy Różę Różańcową rodziców dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w Warszawie. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w modlitwę w intencji szkoły.

Róża składa się z 20 członków. Każdy uczestnik Róży modli się indywidualnie i codziennie przez cały rok (od października do września) jedną, przydzieloną na dany miesiąc tajemnicą różańca w intencji dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz powstania nowej siedziby szkoły. W ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec w intencji wspólnoty szkolnej. Co miesiąc następuje wymiana tajemnic.

Co należy zrobić aby uczestniczyć w Róży Różańcowej? 1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś Mario... x10, Chwała Ojcu....) w w/w intencjach.

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o jedną tajemnicę do przodu; np. jeśli odmawiałem/łam tajemnicę pierwszą radosną, to za miesiąc odmawiam drugą radosną, a w kolejnym trzecią, itd., zgodnie z kolejnością Różańca. Osoba która odmawia pierwszą tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz ... ; 3 x Zdrowaś ... i Chwała Ojcu ... .

3. Co miesiąc następuje wymiana tajemnic. Każdy z członków co miesiąc otrzyma przypomnienie o aktualnie odmawianej tajemnicy. Chętnych prosimy o wpisywanie się na listę umieszczoną na tablicy przy pokoju pani wicedyrektor Anny Kołoty. Moderatorem Szkolnej Róży jest Iwona Tomaszek.

Zapraszamy!