Aktualności

05.06.2017

Gala wręczenia nagród laureatom Pijarskiego Konkursu Gramatycznego

11 maja br. w teatrze Szkół Pijarskich w Warszawie odbyła się gala, podczas której miało miejsce wręczenie nagród laureatom i finalistom dwóch konkursów – VII Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego organizowanego przez Pijarskie Szkoły w Warszawie i Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka oraz Konkursu Literackiego o Nagrodę Giętkiego Pióra organizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada.

Zgromadzonych w teatrze gości przywitali gospodarze – o. Bogdan Dufaj i o. Tomasz Olczak.

W pierwszej części uroczystości organizatorzy wręczyli nagrody finalistom i laureatom konkursów oraz podziękowania ich opiekunom.

Drugą część stanowiła premiera dramatu „Deszcz” autorstwa laureata Złotego Pióra – Wiktora Typy z Gimnazjum im. Władysława IV w Warszawie. Spektakl wyreżyserowany przez Grzegorza Jacha został zrealizowany w dwóch przestrzeniach: żywej, scenicznej i filmowej. Na widowni zasiedli uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Kolegium Zakonu Pijarów i osoby nagrodzone w obu konkursach wraz z opiekunami. Gośćmi specjalnymi byli p. Izabela Żukowska, p. Anna Janyska i p. Małgorzata Sobieszczańska (jury konkursu Giętkie Pióro), dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej p. Maciej Cybulski oraz Prezes Stowarzyszenia Akademia Wilanowska p. Witold Płusa.

Renata Makawczyk
Foto: Joanna Kalkowska