Aktualności

08.11.2016

IV Spotkanie formacyjne Laikatu Pijarskiego

W dniach 7 – 9 października odbyło się w Niepokalanowie IV Spotkanie Formacyjne Laikatu Pijarskiego. Wzięło w nim udział 56 osób z placówek pijarskich. Byli to głównie nauczyciele i wychowawcy szkół, przedszkola i świetlic, a także rodzice uczniów oraz parafianie zainteresowani tematyką spotkania. Z naszych szkół i przedszkola pijarskiego do Niepokalanowa pojechało 10 osób.

„Prawda nas wyzwoli” – to hasło stanowiło motyw przewodni spotkania. Dzięki konferencjom o. Jacka Wolana „Chrześcijańskie oblicze prawdy” oraz o. Adama Langhammera „Ilość Prawdy w prawdzie” mogliśmy „zmierzyć się” z tematem prawdy w naszym życiu i w dzisiejszym świecie. Z kolei o. Sławomir Dziadkiewicz w swojej konferencji „Orędownik Prawdy” przypomniał, iż św. Józef Kalasancjusz określał pijarów (i świeckich i zakonników) – jako współpracowników Prawdy.

Spotkanie było nie tylko okazją do rozmów, dyskusji, wymiany doświadczeń, ale także do wspólnej zabawy podczas pijarskiego wieczoru gier planszowych.