Aktualności

23.05.2016

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej w Warszawie

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym w życiu każdej parafii. 15 maja 2016 roku, w pijarskiej parafii p.w. NMP. Królowej Wyznawców - Sanktuarium Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie do pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci z Pijarskiej Szkoły Podstawowej oraz ze Szkoły Podstawowej nr. 3. Wszystkich dzieci było 57. Mszy św. przewodniczył o. Proboszcz i rektor Tadeusz Suślik.

Dopełnieniem w/w uroczystości jest tzw. Biały Tydzień. W kolejne dni dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w codziennej Mszy świętej. W przeżywanym obecnie w Kościele Roku Miłosierdzia, dzieci w naszej parafii poznawały postacie świętych, od których uczyły się pełnienia uczynków miłosiernych wobec ciała i duszy. Duchowymi przewodnikami i apostołami miłosierdzia byli: św. Br. Albert, św. Faustyna, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Paweł II i św. M. Teresa z Kalkuty.

o. SP