Aktualności

14.12.2015

Maraton Pisania Listów Amnesty International

W piątek 11 grudnia odbył się w naszej szkolę po raz pierwszy Maraton Pisania Listów Amnesty International. Uczniowie przez cały dzień mogli napisać list w obronie 4 osób niesłusznie skazanych i przetrzymywanych w więzieniu jak również wezwać władze Burkino Faso do zmiany obowiązującego prawa. Udało się nam wspólnie napisać 65 listów, żywimy dużą nadzieję, że nasz głos zostanie usłyszany, a prawa człowieka będą respektowane.

Rafał Świetliński