Aktualności

21.10.2015

Ślubowanie klas pierwszych 14 X 2015

14 października 2015 r. w Dniu Święta Edukacji Narodowej odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych naszych szkół podstawowej i gimnazjum.

Uroczystość odbyła się podczas mszy świętej, która została odprawiona przez o. Bogdana Dufaja, dyrektora Szkół Pijarskich w Warszawie. Najpierw ślubowali uczniowie trzech klas pierwszych szkoły podstawowej 1a, 1b i 1c. Pani dyrektor Anna Kołota odczytała tekst ślubowania, a uczniowie odpowiadali głośno: Ślubuję!. Następnie ojciec Dyrektor za pomocą wielkiego ołówka pasował każdego z nich na ucznia Pijarskiej Szkoły Podstawowej. Na potwierdzenie faktu, że są pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, otrzymali legitymację ucznia od wychowawczyń: pani Anny Michiewicz, pani Jolanty Dagiel i pani Agnieszki Bombały.

Potem ślubowali uczniowie klas IA i IB gimnazjum, następnie otrzymali gratulacje od ojca Dyrektora, pani dyrektor Anny Ozimek oraz wychowawców pani Lidii Łukasiewicz i pani Bożeny Popielarczyk.

Po zakończeniu mszy świętej rodzice uczniowie wszystkich klas udali się do teatru, aby obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów. Dekoracje w teatrze wykonała Danuta Roszczyk. Wystąpili uczniowie klas pierwszych oraz chór Piccolo Coro Calasanziano. Występ uczniów bardzo się podobał i nagrodzony został gromkimi brawami.

Po przedstawieniu uczniowie i przedstawiciele Rady Rodziców złożyli życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Potem nastąpiło spotkanie w klasach z wychowawcami i rodzicami połączone ze słodkim poczęstunkiem. Tak w miłej atmosferze zakończył się ten ważny dla społeczności szkolnej dzień.