Aktualności

21.04.2015

V Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

21marca 2015 r. w Pijarskich Szkołach w Warszawie odbył się finał V Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. W pierwszym etapie wzięło udział 114 szkół – 55 szkół podstawowych i 59 gimnazjów. W sumie etap szkolny pisało 1849 uczniów – 855 uczniów ze szkół podstawowych i 994 gimnazjalistów. Do finału zakwalifikowało się 154 uczestników ze szkół podstawowych i 66 z gimnazjów. Od godziny 10:00 trwała rejestracja. Uczestnicy oraz ich opiekunowie oczekiwali na rozpoczęcie konkursu w kawiarenkach przy słodkim poczęstunku. Finał rozpoczął się o godzinie 12:00 i trwał 60 min. Po konkursie o. Dyrektor Bogdan Dufaj zaprosił wszystkich uczestników, opiekunów i organizatorów na obiad.

Koordynatorami tegorocznej edycji konkursu są: pani Katarzyna Plak, pani Renata Makawczyk, pani Anna Szewc, pani Sylwia Łaniewska, pani Anna Kołota oraz pani Anna Kałużna. W organizację konkursu zaangażowani byli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie Pijarskich Szkół w Warszawie.

Organizatorzy: Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka i Pijarskie Szkoły w Warszawie