Aktualności

12.01.2015

Podziękowanie za udział w Orszaku Trzech Króli

Drogie dzieci, rodzice, nauczyciele !!

Chciałybyśmy - w imieniu swoim, Fundacji i Warszawskiego Sztabu Orszaku - z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się przy tworzeniu Orszaku, oddali swój czas, czas rodziny i dla rodziny, abyśmy mogli wejść w przestrzeń naszego miasta, by na placach i na ulicach głosić radość z Narodzin Dzieciątka.

W Święto Objawienia Pańskiego na ulicach Warszawy było ponad 100 000 uczestników! (a w miejscowościach wokół Warszawy jeszcze ponad 20 000). W samej tylko lewobrzeżnej Warszawie zostało rozdanych 80 000 koron. Pan Bóg głosował pogodą - było mroźnie, ale bardzo słonecznie, ani dzień wcześniej, ani dziś pogoda już taka nie jest. Razem daliśmy świadectwo wiary, modlitwy, apostolstwa i zaangażowania wielu ludzi dobrej woli. W tym roku, po raz pierwszy w takim rozmiarze, w przestrzeni medialnej, pojawiła się wyraźna informacja o ewangelizacji, apostolstwie i potrzebie wyrażania wiary przez chrześcijan. To również nasz wspólny sukces.

Mamy sygnały z całej Polski o zawiązywaniu nowych stowarzyszeń i fundacji, których inicjatywa powstała w ramach przygotowań Orszaku, w ciągu ostatnich dni zgłosiło się już prawie 20 nowych miast, w tym z zagranicy.

To wspaniale, że możemy razem pielgrzymować do Stajenki.

Serdecznie dziękujemy aktorom Mansjonu Walki Dobra ze Złem, naszemu chórowi włącznie z dyrygentem, straży ojcowskiej, za zaangażowanie i poświęcenie, wolontariuszom za owocną pracę, wszystkim dorosłym opiekunom za niesioną pomoc, fotografom za piękne zdjęcia, szkolnemu koordynatorowi strojów, rodzicom, którzy wykonywali ważne prace logistyczne, udzielali się na terenie szkoły.

Koordynatorzy :-)
Dorota Niewierowska
Krystyna Foks
Foto: Danuta Roszczyk