Aktualności

26.06.2014

P. Władysław Bartoszewski naszym gościem

Dnia 18 czerwca z okazji przypadającej w tym roku 70 rocznicy Powstania Warszawskiego gościlismy w naszej szkole p. Władysława Bartoszewskiego, uczestnika i historyka Powstania, żołnierza AK, więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, Sprawiedliwego wśród narodów świata. Nasz gość wspomniał na początku, że chociaż z powodu wieku (92 lata!) i obowiązków zmuszony jest odmawiać większości podobnych zaproszeń, zgodził się przyjąć nasze, z katolickiej szkoły, ponieważ sam w młodości ukończył katolicką szkołę i jest wdzięczny za przekazane mu wartości, które ukształtowały go na całe życie.

P. Bartoszewski odpowiadając na pytania prowadzących spotkanie Idziego Blanca i Artura Hammermeistra podzielił się, jakie piętno odcisnęła na nim wojna: wybuchła, kiedy dopiero co zdał maturę, miał zaledwie 17 lat, a już rok później trafił na kilka miesięcy do obozu koncentracyjnego. Jego pokolenie zdało trudny egzamin, przed którym postawił ich los, i wierzy on, że podobny egzamin w chwili próby przeszłoby pomyślnie również obecne pokolenie młodych Polaków. P. Bartoszewski mówił również, że patriotyzm jest czymś oczywistym, o czym się nie dyskutuje lecz tym żyje, podobnie jak oddychanie czy miłość do rodziców. Za wielkie niebezpieczeństwo czyhające na dzisiejszą młodzież uznał kulturę nieograniczonej wolności, a przecież - jak z pasją tłumaczył - wolność zawsze łączy się z odpowiedzialnością, większa wolność to większa odpowiedzialność.

o. Marek SP