Aktualności

25.06.2014

Wizyta w Muzeum Żydów Polskich

W dniu 23 czerwca 2014 nastąpiło rozstrzygnięcie projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Sprawiedliwi Wśród Nardów Świata oraz Muzeum Historii Żydów Polskich, w którym nasze gimnazjum pijarskie brało udział. W ramach projektu stowarzyszenie przy współpracy ze szkołami organizowało spotkania z Sprawiedliwymi Wśród Nardów Świata. Po spotkaniu szkoły mogły przystąpić do konkursu na napisanie najlepszego eseju, recenzji bądź opowiadania z wizyty gościa.

Nasze gimnazjum gościło Pana inż. Tadeusza Burchackiego syna bohaterów, którzy otrzymali zaszczytny tytuł „Sprawiedliwych”, a który sam osobiście zasłużył na to prestiżowe wyróżnienie ale z przyczyn formalno-prawnych nie może go otrzymać.

Pan Burchacki przybliżył nam mroczne czasy okupacji i opisał z jakim poświeceniem jego rodzice ratowali Żydów. Słowa Pana Tadeusza wywarły na uczniach olbrzymie wrażenie. Trudu napisania konkursowej pracy podjęły się dwie uczennice Karolina Gago i Konstancja Krystosiak.

Efektem ich pracy było wspaniałe opowiadanie, które zostało docenione przez komisję konkursową, której członkami byli m.in. Pan płk. dr hab. Witold Lisowski (pomysłodawca projektu) oraz Pani lek. med. Anna Bando (Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata).

Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie a Karolina i Konstancja wspaniałe nagrody.

Po rozdaniu nagród nastąpił koncert, w którym zaproszeni na gale mogli posłuchać żydowskich pieśni.

Rafał Świetliński