Aktualności

19.03.2014

Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

15 marca 2014 r. w Pijarskich Szkołach w Warszawie odbył się finał IV Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. W pierwszym etapie wzięły udział 132 szkoły – 70 szkół podstawowych i 62 gimnazja. W sumie etap szkolny pisało 2111 uczniów – 1050 uczniów ze szkół podstawowych i 1061 gimnazjalistów. Do finału zakwalifikowało się 74 uczestników ze szkół podstawowych i 167 z gimnazjów. Od godziny 10:00 trwała rejestracja. Uczestnicy oraz ich opiekunowie oczekiwali na rozpoczęcie konkursu w kawiarenkach przy słodkim poczęstunku. Finał rozpoczął się o godzinie 12:00 i trwał 60 min. Po konkursie o. Dyrektor Bogdan Dufaj zaprosił wszystkich uczestników, opiekunów i organizatorów na obiad.

Koordynatorami tegorocznej edycji konkursu są pani Urszula Szuszkiewicz, pani Anna Szewc, pani Katarzyna Pawelec i pani Anna Kałużna. W organizację konkursu zaangażowani byli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie Pijarskich Szkół w Warszawie.

Organizatorzy: Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka i Pijarskie Szkoły w Warszawie
Foto: Danuta Roszczyk