Aktualności

02.10.2013

XVII Festiwal Nauki

24 i 25 września klasa III b gimnazjum uczestniczyła w dwóch lekcjach festiwalowych. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW gimnazjaliści byli słuchaczami lekcji poświęconej "Pasożytom zwierząt domowych". Pasożyty to liczna i bardzo zróżnicowana grupa organizmów. Pierwotniaki, płazińce, obleńce i stawonogi mogą groźne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Uczniowie mogli dowiedzieć się o tym, kiedy, jak i czym możemy się zarazić od czworonoga i jak tego uniknąć.

W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN na lekcji pokazowej pt. "Genetyczne Zoo" zostały zaprezentowane wykorzystywane na co dzień w badaniach naukowych organizmy modelowe takie jak: bakterie, grzyby, fagi, komórki zwierzęce, nowotworowe, komórki macierzyste i roślinne.

Lidia Łukasiewicz