Aktualności

17.09.2013

Nowy rok szkolny rozpoczęty ...

Gwarne korytarze, tłumy uczniów i nauczycieli przy tablicy ogłoszeń, na której zwykle pojawiają się oferty zajęć dodatkowych, w bibliotece uczniowie dopytują o dostępność literatury, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do konkursów kuratoryjnych… Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się na dobre. Mnogość obowiązków i zadań dla uczniów, rodziców i nauczycieli wydaje się nie mieć końca.

A wszystko zaczęło się 2 września, kiedy o godzinie 9.00 do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów, by uczestniczyć w uroczystej Mszy Św., której przewodniczył o. proboszcz Tadeusz Suślik. Po błogosławieństwie o. dyrektor Bogdan Dufaj serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych, zwłaszcza uczniów, którzy po raz pierwszy przekraczają próg pijarskiej szkoły. Przedstawił rodzicom i uczniom nauczycieli, z którymi wychowankowie będą spotykać się na lekcjach obowiązkowych i dodatkowych. Rodzice zostali poinformowani o terminach zebrań z wychowawcami. Ciąg dalszy informacji został przekazany uczniom i ich rodzicom w salach lekcyjnych.

Tydzień później, 8 września, na Siekierkach odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014, której organizatorami byli: Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży AW, Szkoły Pijarskie w Warszawie, Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza i Parafia NMP Królowej Wyznawców.

Uroczystość rozpoczęło X Forum Dyskusyjne, którego myśl przewodnia brzmiała „Wychowywanie do miłości. Edukacja wobec wyzwań XXI wieku”. Gośćmi Forum byli: przedstawiciel Fundacji Mama i Tata, który mówił o „Współczesnych ideologiach zagrażające ludzkiej miłości” oraz przedstawicielka Fundacji Ruchu Nowego Życia, która zaprezentowała strategię CrossRoads – młodzież na rozdrożu, a swoje wystąpienie zatytułowała „Jak przekazywać młodym właściwy obraz ludzkiej miłości. Wychowanie i profilaktyka we współczesnej szkole”.

Kolejnym punktem inauguracji była Msza Św. w intencji uczniów i ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników oświaty, w której wzięli udział: ks. infułat Jan Miazek, delegat ks. kard. Kazimierza Nycza, przewodniczący celebry, ks. dr Janusz Kumala, marianin, dyrektor Centrum Formacji Maryjne w Licheniu, który głosił kazania, o. Józef Matras, Prowincjał pijarów, ks. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Kurii Metropolitalnej, o. Kazimierz Lorek, dziekan wilanowski, pijarzy z różnych Kolegiów, uczniowie, nauczyciele, katecheci oraz delegacje ze szkół pijarskich z Elbląga, Krakowa, Łowicza, Poznania, Warszawy. Władze reprezentował Krzysztof Skolimowski, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów.

Po Mszy Św. obok budynku kościoła odbył się Festyn Rodzinny – Pożegnanie wakacji.

Po tych uroczystych chwilach szybko musieliśmy zabrać się do pracy.

Wszystkim Uczniom życzymy wytrwałości w dążeniu do celu, zapału do nauki, chęci odkrywania własnych możliwości i talentów oraz satysfakcji z podejmowania kolejnych wyzwań.

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE