Aktualności

21.05.2013

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI Z OKAZJI ROKU TUWIMA
W KLASACH 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOLEGIUM ZAKONU PIJARÓW W WARSZAWIE

Rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima, toteż młodsze klasy szkoły podstawowej pod opieką wychowawczyń postanowiły szerzej zapoznać się z twórczością dla dzieci tego poety. Po kilku tygodniach przygotowań 26 kwietnia na deskach szkolnego teatru uczniowie prezentowali wiedzę, umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne związane tematycznie z twórczością Juliana Tuwima. Chętni wzięli udział w konkursie czytelniczym "Wierszowany świat Juliana Tuwima".

Koordynatorem festiwalu była pani Agnieszka Bombała.
Współorganizatorzy: Aneta Podpora, Izabela Jarkiewicz, Anna Michiewicz, Jolanta Dagiel, Katarzyna Śliwińska, Katarzyna Jastrzębska, Beata Majczak
Organizator konkursu czytelniczego: Anna Kołota

Anna Kołota