Aktualności

27.03.2013

Rekolekcje Wielkopostne w Pijarskiej Szkole Podstawowej i w Szkole Postawowej nr 3 w Warszawie

W dniach od 20 do 22 marca 2013 r. trwały rekolekcje dla dzieci z Pijarskiej Szkoły Podstawowej im. o. O. Kopczyńskiego SP. oraz dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 z ul. Gościniec. W tym roku rekolekcje prowadziły siostry ze zgromadzenia Dzieci Łaski Bożej z Lipia k. Koszalina: s. Beata i s. Elżbieta. Siostry prowadzą rekolekcje w bardzo ciekawy sposób, głosząc Słowo Boże oraz ucząc dzieci pięknych i porywających pieśni. Jedną z nich jest piosenka pt: "Jezu jesteś Bohaterem".

Załączamy fotorelację oraz stronę Wspólnoty Sióstr: www.lipie.oaza.pl

o. Stanisław