Aktualności

16.09.2012

III Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

W roku szkolnym 2012/2013 zostanie zorganizowana trzecia edycja Ogólnopolskiego Pijarskiego Konkursu Gramatycznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego. Ze względu na zakres materiału (wszystkie działy gramatyki) konkurs adresowany jest głównie do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. W finale sprawdzona zostanie także wiedza na temat życia i działalności autora pierwszej polskiej gramatyki - Onufrego Kopczyńskiego.

Cele konkursu:
Rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki - o. pijara Onufrego Kopczyńskiego;
Popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego;
Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
Promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych;
Rozwijanie uzdolnień humanistycznych;
Ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji.

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa Kolegium Zakonu Pijarów
Publiczne Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów
Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza

Nauczyciele poloniści ze szkół zainteresowanych udziałem w konkursie powinni przesłać karty zgłoszeniowe - deklaracje udziału w konkursie do 31 października 2012 r. na adres organizatora.

Poniżej publikujemy pełny regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową oraz protokół organizacji etapu szkolnego.

III Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny - REGULAMIN

III Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny - ZGŁOSZENIE

III Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny - PROTOKÓŁ

Renata Makawczyk
Urszula Sobecka-Szuszkiewicz