Aktualności

30.11.2011

PATROCINIUM 2011

Cała społeczność Szkół Pijarskich w Warszawie: Uczniowie oraz ich Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy w sobotę, 26 listopada świętowali wspólnie PATROCINIUM, Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza. Tym razem udaliśmy się do historycznej kolebki pijarów w Warszawie, do popijarskiego kościoła przy nieistniejącym Collegium Nobilium - obecnie jest to KATEDRA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO (ul. Długa 13/15). Przed rozpoczęciem uroczystości w kościele katedralnym nasi gimnazjaliści zwiedzili Muzeum Ordynariatu Polowego. A w samym kościele. po rozpoczęciu uroczystości przez o. Bogdana Dufaja, dyrektora Szkół Pijarskich w Warszawie, pod okiem (czytaj batutą) p. Marioli Czyczyło miał miejsce instrumentalny i wokalny występ naszych uczniów. Oni też zadbali o muzyczną oprawę Mszy św., ale po kolei. Krótką (była krótka ponieważ bardzo szybko odczytana, a w rzeczywistości bardzo bogata w treści) prezentację historii przybycia pijarów do Polski oraz popijarskiego kościoła, Katedry Polowej Wojska Polskiego przedstawił p. Emil Kosiński. Następnie rozpoczęła się Msza św. odprawiana w naszych intencjach pod przewodnictwem ks. prałata płka Roberta Mokrzyckiego, proboszcza przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego, który także wygłosił homilię. Jeszcze długo po "oficjalnych" uroczystościach dało się zauważyć dzieci i młodzież w charakterystycznych strojach w kawiarniach, restauracjach i na ulicach warszawskiej starówki.

Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami!

HOMILIA z uroczystości

o. Jacek Wolan SchP