Aktualności16.06.2011

„Soria 2011” - II etap wymiany młodzieży
po wizycie w ratuszu miejskim

Na przełomie kwietnia i maja 2011 odbył się II etap wymiany młodzieży między Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie a gimnazjum pijarskim Colegio Nuestra Senora del Pilar w Sorii (Hiszpania). Celem tego etapu wymiany było utrzymanie nawiązanych kontaktów między młodzieżą na płaszczyźnie dwóch szkół pijarskich wyrosłych z tej samej tradycji i promujących te same wartości, poznanie kultury poprzez przyglądanie się codziennemu życiu mieszkańców i uczestniczenie w nim, a także przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez samodzielne radzenie sobie w innej rzeczywistości kulturowo-językowej.

W roku szkolnym 2009/2010 nawiązaliśmy współpracę z wymienioną szkołą pijarską, której efektem był przyjazd do Warszawy grupy 27 gimnazjalistów z pijarskie szkoły w Sorii w maju 2010. Tegoroczny II etap polegał na wyjeździe do Sorii 29 uczniów naszej szkoły. Przygotowania do tego etapu, zarówno po stronie polskiej jak i hiszpańskiej, trwały od początku roku szkolnego i zaowocowały szczególnie udanym przedsięwzięciem przekraczającym nasze oczekiwania.

Młodzież z klas I-III gimnazjum w towarzystwie opiekunów Sławka Ratajczaka, Javiera Parrado oraz o. Jacka Wolana wylądowała w Hiszpanii 27 kwietnia. Po noclegu w Madrycie przez kolejny dzień młodzież zwiedzała stolicę Hiszpanii, by późnym popołudniem wyruszyć autokarem do miejsca przeznaczenia. Kolejne sześć dni młodzież spędziła w Sorii mieszkając u rodzin uczniów. Program dnia zakładał poranne spotkania młodzieży z opiekunami na terenie szkoły, których celem była wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i udzielanie wsparcia. Spotkania zaczynały się od wspólnych gier sportowych, po których omawialiśmy rozmaite sytuacje kulturowe i wymienialiśmy doświadczenia. Kolejnym punktem programu były aktywności zaplanowane przez stronę hiszpańską, wśród których warto wyróżnić: zwiedzanie miasta pod kątem historycznym prowadzone przez nauczyciela historii; przyjęcie młodzieży przez burmistrza w ratuszu miejskim; zwiedzanie muzeum antropologii; spotkanie z delegatem rządu w siedzibie delegatury władz autonomii Castilla y Leon; wykład na temat malarstwa hiszpańskiego na podstawie twórczości Velazqueza, Goyi i Picassa. Oprócz tego nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w kilku lekcjach przedmiotowych towarzysząc swoim rówieśnikom, którzy ich gościli w domach. Popołudnia i wieczory młodzież spędzała z kolegami i koleżankami z Sorii i ich rodzinami. Czas ten był szczególnie owocny, gdyż z jednej strony to właśnie wtedy rodziły się przyjaźnie i zawiązywały więzi,i a z drugiej strony nasi uczniowie poznawali niedostępne turystom oblicza kultury i tradycji Hiszpańskiej.

Obie strony wymiany, zarówno polska jak i hiszpańska, są bardzo zadowolone z nawiązanej współpracy na płaszczyźnie szkolnej między dwiema szkołami pijarskimi ale także na płaszczyźnie kulturowej między dwoma krajami unijnymi. Nasze szkoły, pragnąc przerodzić zrealizowane przedsięwzięcie w tradycję wyraziły chęć wpisania wymiany jako stały element kalendarza szkolnego. Ustalono, że wymiana młodzieży między naszymi szkołami będzie się odbywała corocznie lecz naprzemiennie, co oznacza, że w jednym roku szkolnym nasza szkoła i rodziny naszych uczniów będą gościli uczniów szkoły z Sorii, a w kolejnym nasi uczniowie będą goszczeni w Sorii przez tamtejszą szkołę pijarską i rodziny uczniów.
pożegnalne zdjęcie uczestników wymiany

Sławomir Ratajczak

powrót