Aktualności17.05.2011

Zwiedzanie Muzeum Geologicznego - klasa 5b

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego jest jedynym muzeum geologicznym w Polsce, które eksponuje w sposób pełny zagadnienia budowy geologicznej Polski. Różnorodność okazów skał, minerałów, skamieniałości ułożonych w tematyczne wystawy, a także szkielety wymarłych zwierząt z epoki lodowcowej, rekonstrukcja polskiego dinozaura - dilofozaura (Dilophosaurus wetherilli) i tropy polskich dinozaurów oraz rekonstrukcja jaskini czynią muzeum interesującym zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W Muzeum znajduje się 8 wystaw stałych. Surowce mineralne Polski - kilkaset eksponatów zgromadzonych w 12 gablotach daje wyczerpujący przegląd surowców mineralnych, prezentowane są główne składniki budujące skorupę ziemską: minerały, ich struktura krystaliczna, układy krystalograficzne, metody ich badania oraz skały różnej genezy. Historia Polski w kamieniu pisana - kilka tysięcy okazów skał i skamieniałości, a także bogate ilustracje obrazują geologiczną historię obszaru Polski od prekambru do czwartorzędu. Skamieniały Świat - zgromadzono ok. 1000 okazów ukazujących bogactwo świata zwierząt reprezentowanego przez zachowane w stanie kopalnym szczątki bezkręgowców; w gablotach i na posterach przedstawione są skamieniałości należące do różnych typów - od najniższej do coraz wyższej pozycji w ewolucyjnym rozwoju.

Edyta Antoniak

powrót