Aktualności12.04.2011

Wizyta klasy 5b w Muzeum Ewolucji

Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk w Warszawie to muzeum poświęcone ewolucji, które swoją siedzibę ma w salach Pałacu Młodzieży w Pałacu Kultury i Nauki, a opiekę nad nim sprawuje Instytut Paleobiologii PAN. Wystawa stała Instytutu Paleobiologii PAN „Ewolucja na lądach” ukazuje ostatnie 400 mln lat ewolucji kręgowców. Trzon ekspozycji stanowią rekonstrukcje szkieletów kredowych dinozaurów wydobytych przez Polsko-Mongolskie Ekspedycje Paleontologiczne na Pustynię Gobi w Mongolii. W roku 2001 ekspozycja została wzbogacona o okazy oraz rekonstrukcje odkrytych w Krasiejowie lądowych i wodnych zwierząt z późnego triasu.

Edyta Antoniak

powrót