Aktualności19.11.2010

II Święto Laikatu Pijarskiego

W dniu 6 listopada 2010 r. w naszych szkołach i w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach odbyło się II Święto Laikatu Pijarskiego. Jego celem było integrowanie środowiska świeckich działających w różnych dziełach pijarskich.

W spotkaniu wzięło udział 170 osób świeckich wraz z duszpasterzami. Najwcześniej przyjechali goście z Cieplic, którzy podróżowali do nas całą noc. Obecne były też reprezentacje z Bolszewa, Katowic, Krakowa, Łowicza, Poznania, Rzeszowa, Elbląga i, oczywiście, liczna grupa gospodarzy ze szkół warszawskich. Wśród obecnych znaleźli się dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkół, rodzice uczniów, osoby zaangażowane w pracę świetlic środowiskowych i fundacji, członkowie rad parafialnych, chórów i wspólnot modlitewnych oraz pracownicy Stowarzyszenia Parafiada.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00. Po miłym przywitaniu wszystkich gości zebrani wysłuchali konferencji Asystenta Generalnego, o. Mateusza Pindelskiego SP, zatytułowanej „Laikat pijarski - drzemiący olbrzym?”.

Po konferencji uczestnicy pracowali w grupach zastanawiając się, jak lepiej przeżywać charyzmat pijarski i co mogą zrobić pijarzy i świeccy, by to przeżywanie było bardziej owocne .

Kolejnym punktem spotkania było świadectwo gościa specjalnego, p. Zbigniewa Nosowskiego, redaktora naczelnego „Więzi”, który opowiadał o swojej drodze dochodzenia do coraz bardziej świadomego przeżywania obecności i zaangażowania w Kościele.

Miłym momentem święta było nagrodzenie 11 osób, w tym p. Lidii Łukasiewicz, uczącej w naszych szkołach pijarskich oraz p. Ewy Samojlik z Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka,statuetką „Kalasancjusz z dziećmi” za wieloletnie, ofiarne zaangażowanie w dziełach pijarskich.

O godz. 13.00 wszyscy zebrani uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył o. Prowincjał Józef Tarnawski SP.

Po mszy św. goście i gospodarze przeszli do teatru, gdzie mogli zjeść ciepły posiłek. Dla wielu uczestników czas wspólnego spotkania okazał się zbyt krótki, ale i tak każdy znalazł choć chwilę, by porozmawiać z osobami z innych dzieł pijarskich i lepiej się poznać.

Katarzyna Śliwińska

powrót