Aktualności12.05.2010

Miej dobre serce i pomóż wyjechać dzieciom na „Zielone Szkoły”

Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” zwraca się z uprzejmą i gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o dofinansowanie działań prowadzonych przez Fundację.

Każdego roku, na wiosnę oraz z okazji Światowego Dnia Dziecka Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” organizuje dla swoich podopiecznych wyjazd integracyjno – edukacyjny o nazwie „Zielone Szkoły”.

Również i w tym roku szkolnym, w dniach 7–11.06.2010 r. Fundacja jest organizatorem wyjazdu dla dzieci i młodzieży. Jest to szczególna okazja do wyrażenia dzieciom zainteresowania, życzliwości i zapewnienia, że są ważne, chciane i kochane. Finansowe wparcie naszego przedsięwzięcia przez Sponsorów i Darczyńców umożliwiłoby nam również i w tym roku zorganizować wyjazd, tym razem dla szerszego grona dzieci i młodzieży. Wielu rodziców na dzień dzisiejszy nie jest w stanie pokryć w całości kosztów wyjazdów dla swoich pociech.

Wspierając naszą Fundację darujecie Państwo dzieciom cząsteczkę szczęśliwego dzieciństwa.

Za każdą pomoc i wsparcie z Państwa strony będziemy niezmiernie wdzięczni.

Wpłat na wyjazd należy dokonywać na nr konta Fundacji
75 1240 5918 1111 0000 4906 9323

z dopiskiem „Dofinansowanie wyjazdu Zielone Szkoły w 2010 r.”

Zapewniamy, że lista Darczyńców zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji. Więcej informacji na temat prowadzonych działań Fundacji „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.fundacja.pijarzy.pl.

W imieniu podopiecznych Fundacji
składamy serdeczne podziękowania
Zarząd Fundacji

powrót