Aktualności27.04.2010

Wszystkim gimnazjalistom piszącym egzamin,
życzymy połamania długopisów!
Trzymamy za Was kciuki :)
Dyrekcja Szkoły, Pedagodzy, Rodzice, Koleżanki i Koledzy ze szkolnych ławek

W dniu 27 kwietnia we wtorek o godz. 830 w Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów 37 uczniów z III klas gimnazjalnych przystąpiło do ogólnopolskiego egzaminu „małej matury” z części humanistycznej.

W środę 28 kwietnia nasi gimnazjaliści będą zdawać egzamin z części matematyczno – przyrodniczej a w czwartek, 29 kwietnia ostatnią część z języka obcego.

Na pierwszą i drugą część uczniowie mają po 120 minut. Wyjątkiem będzie egzamin z języka obcego, na którego napisanie przewidziano 90 minut. Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniki egzaminów będą umieszczane na specjalnych zaświadczeniach. Zaświadczenia będą brane pod uwagę przy późniejszej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Egzamin gimnazjalny jest pierwszym tak poważnym sprawdzianem dla dorastającej młodzieży, dlatego uczniowie przyszli ubrani na galowo. Tak jak na maturze nie mogli mieć przy sobie nic poza długopisem i legitymacją szkolną. Pomimo ogromnego stresu i rumieńców na policzkach uczniowie opuszczali salę egzaminacyjną z zadowolonymi minami.

Cała Szkoła Pijarska życzy Wam powodzenia!

powrót