Aktualności13.10.2009

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Trzynastego października 2009r. odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych naszych szkół podstawowej i gimnazjum.

Uroczystość odbyła się podczas mszy świętej, która została odprawiona przez o. Bogdana Dufaja – dyrektora naszej szkoły. Najpierw ślubowali uczniowie klas pierwszych podstawówki. Pani dyrektor Anna Ozimek odczytała tekst ślubowania, a uczniowie odpowiadali głośno: „Ślubuję!”. Następnie o. dyrektor, za pomocą wielkiego pióra pasował każdego z nich na ucznia Pijarskiej Szkoły Podstawowej. Na potwierdzenie faktu, że są pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, otrzymali dyplom i legitymację ucznia od wychowawczyń: pani Barbary Pustelnik i pani Izabeli Jarkiewicz.

Potem ślubowali uczniowie klas I a i I b gimnazjum. Otrzymali gratulacje od dyrekcji i wychowawców pani Bożeny Popielarczyk i ojca Adama Langhammera.

Po zakończeniu mszy świętej rodzice uczniowie wszystkich klas udali się do teatru, aby obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas pierwszych. Wystąpili uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Występ uczniów podstawówki bardzo się podobał i nagrodzony został brawami.

Po przedstawieniu uczniowie i przedstawiciele Rady Rodziców złożyli życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy pracownicy naszej szkoły otrzymali kwiaty i drobne upominki.

Potem nastąpiło spotkanie w klasach z wychowawcami i rodzicami połączone ze słodkim poczęstunkiem. Tak w miłej atmosferze zakończył się ten ważny dla społeczności szkolnej dzień.

powrót