Aktualności01.06.2008

KONFLIKT? - JEST ROZWIĄZANIE! – MEDIACJA.

Gimnazjum Pijarskie uczestniczyło w 2008 roku w programie edukacyjnym współfinansowanym przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy i Fundację "Krąg Przyjaciół Dziecka" pt.: KONFLIKT? - JEST ROZWIĄZANIE! – MEDIACJA.

W ramach projektu wychowawcy Gimnazjum oraz Gimnazjaliści uczestniczyli w szkoleniu Polskiego Centrum Mediacji na temat komunikacji, wzajemnego słuchania i rozumienia wzajemnych punktów widzenia, negocjacji i mediacji, mechanizmów powstawania konfliktów, zachowań ludzi w konflikcie. Przeszkoleni Gimnazjaliści przygotowali dla swoich rówieśników "lekcję mediacyjną" i prowadzili ją w zespołach dla wybranej klasy gimnazjalnej oraz dla klas V i VI Szkoły Podstawowej. W ramach programu został wybrany Międzyrówieśniczy Zespół Mediacyjny w składzie: Marysia Jasińska, Justyna Kałużna, Katarzyna Kołodziejczyk, Zuzanna Kopcińska, Sonja Marczewski. Zespól cyklicznie spotyka się w Kole Mediatora i m.in. oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

Zostały również przeprowadzone dwa konkursy:

"Dekalog Porozumienia" - zasady rozwiązywania konfliktów opowiadanie o pozytywnie rozwiązanym konflikcie rówieśniczym.

Koordynator projektu
Iga Glapińska

Dekalog Porozumienia

1.Z chęcią przystępuję do rozmowy z drugą osobą – jestem dobrej myśli.

2.Nie zakładam z góry, że mój rozmówca nie ma racji.

3.Nie przerywam, słucham do końca.

4.Szanuję drugą osobę i jej poglądy.

5.Nie wyśmiewam i nie oceniam wypowiedzi.

6.Utrzymuję kontakt wzrokowy.

7.W czasie rozmowy nie podnoszę głosu i nie uzewnętrzniam negatywnych emocji.

8.Dążę do porozumienia i do obustronnych korzyści.

9.Nie uderzam złośliwie w czuły punkt drugiej osoby.

10.W przypadku problemów z rozwiązaniem konfliktu proszę o pomoc osobę trzecią.

Zespół Mediacyjny

powrót