Aktualności03.03.08

Dzień Kalasantyński

Podczas Dnia Kalasantyńskiego rodzice i nauczyciele najpierw uczestniczyli we Mszy św., a następnie przeszli do teatru, by wysłuchać wykładu p. Zbigniewa Nosowskiego pt.” Balon czy źródło?”.

Temat dotyczył różnych form duchowości małżeńskiej. Najbardziej odpowiadającą naszym czasom jest wspólne powołanie małżonków do świętości „poprzez” małżeństwo. Podejście takie wynika z dostrzeżenia , że skoro istotą małżeństwa jest więź między małżonkami to duchowością małżeńską jest wszystko to, co pozwala umacniać, pogłębiać i wyrażać wzajemną więź małżonków, a więc wszystkie codzienne obowiązki domowe, wspólne spędzanie czasu, sposób erotycznego przeżywania wymiaru miłości oraz wspólna modlitwa.

Łaskę sakramentu małżeństwa porównuje się do balonu, który nadmuchiwany jest w dniu ślubu. Potem traci swój kształt, gdyż z czasem monotonia codziennego życia i kryzysy sprawiają iż stopniowo ucieka z niego powietrze. Żeby balon był wciąż piękny ważne jest, by dbać o ożywienie relacji miedzy małżonkami. Jest to możliwe dzięki „czerpaniu ze źródła” . Jeśli małżonkowie tylko zechcą z niego korzystać mogą umocnić jedność małżeńską. „Czerpanie ze źródła” to wspólna modlitwa małżonków oraz inne formy pogłębiania i ożywiania więzi małżeńskiej. To nieustające próby mówienia ciągle na nowo „Kocham Cię” (zainteresowanych bliżej tematem relacji małżeńskich odsyłamy do książek p. Zbigniewa Nosowskiego).

Wykład był interesujący i zmuszał do refleksji.

W tym roku czeka nas jeszcze jedno spotkanie z p. Zbigniewem Nosowskim. Zapraszamy na nie 5 maja.

powrót