Aktualności28.02.2008

Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej

"Jesteśmy uczniami Chrystusa"

Dzień Klasy 0 - I Klasa II Klasa III Klasy IV - VI
Wtorek
04.03
Modlitwa
i
środa
05.03
Pismo
Święte
8.15 - 8.30 - modlitwa w kościele

8.30 - 9.10 - konferencja w kościele

9.20 - 10.00 - śpiew w kaplicy

10.10 - 10.25 - śniadanie

10.25 - 11.45 - zajęcia w klasie

11.45 - 12.05 - obiad

12.10 - 13.05 - zajęcia

8.30 - 9.10 - śpiew w kaplicy

9.20 - 10.10 - konferencja w kościele

10.15 - 10.10 - śniadanie

10.30 - 12.00 - zajęcia w klasie

12.05 - 12.25 - obiad

12.30 - 13.05 - zajęcia

8.30 - 10.15 - zajęcia w klasach

10.15 - 10.30 - śniadanie

10.40 - 11.30 - konferencja w kościele

11.40 - 12.15 - śpiew w kaplicy

12.25 - 12.45 - obiad

12.50 - 13.05 - zajęcia

Czwartek
06.03
Uczynki
miłosierdzia
8.15 - 8.30 - modlitwa w kościele

8.40 - 8.55 - śniadanie

8.55 - 10.05 - zajęcia w klasach

8.30 - 8.50 - nabożeństwo pokutne

9.00 - 9.15 - śniadanie

9.25 - 10.15 - spowiedź

10.15 - 10.40 - Przygotowanie do Eucharystii

10.40 - 11.40 - Eucharystia

powrót